Konopí je lék.cz

Kdo jsme a co děláme

Lékaři pro Konopí je lék

Umělci pro Konopí je lék

Vládní podvod Marihuana do lékáren

Kontakt

Signatáři žádosti

77 signatářů dle abecedního pořadí
Ridina Ahmedová, hudebnice, Praha
Ludvík Antonů, právník, Olomouc
Zuzana Bajerová, ředitelka České unie PZ, Praha
Jakub Balabán, ředitel o.s. Ježek a čížek, Praha
Josef Baláž, sociálně prospě‘ný podnikatel, Bruntál
Bohumila Baťecká, psycholožka, PoděbradyKdo je odborným garantem?

Dušan Dvořák

Dušan Dvořák

Zakladatel Cannabisterapie, autor a editor vládnou oceněných webových stránek Konopí je lék je spoluzakladatelem Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a oboru Adiktologie, který se zabývá prevencí, léčbou a rehabilitací závislostních poruch a onemocnění, zakladatelem odborné společnosti Konopí je lék,o.s a odborným garantem mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ realizovaného od roku 2000 a systematicky od roku 2008.

 

Léčba konopím – ukázky z odborných titulů

Díky spolupráci s nakladatelstvím Grada a Cad Pres vám nabízíme ukázky z odborných titulů, které se zabývají léčbou konopím.

Nejprve uvádíme nejaktuálnější výzkumné závěry z unikátní knihy Konopí a konopné drogy vydané nakladatelstvím Grada v roce 2008 - kapitolu o léčbě konopím zpracovanou předními českými vědci Tomášem Zábranským z Karlovy univerzity a Lumírem O. Hanušem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Kapitola o léčbě konopím je doplněna o kapitolu zaměřenou na hospodářské využití konopí, kterou zpracovala Hana Gabrielová a Michal Ruman ze sdružení Konopa. Na závěr je uveden velmi podrobný seznam odborné literatury. Celou knihu si můžete objednat a koupit zde

Marihuana – zakázaná medicína je název další unikátní knihy. Napsal ji v devadesátých letech profesor medicíny na Harvardu Lester Grinspoon a lektor práv na Harvardu James Bakalar. Kniha obsahuje mj. řadu kasuistik léčby konopím.

Celou knihu si mužete objednat u CAD PRES

Konopí jako lék

1955 - ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS - TOM. VI. MONOGRAFIE TÝMU PROF. JANA KABELÍKA O STUDIU ÚČINKŮ KONOPÍ "Konopí jako lék"

Léčba konopím

Nejlepší odborné tituly napsané lékaři, přírodovědci a jinými odborníky (v češtině):

 • Kabelík, J.: Konopí jako lék, Univerzita Palackého.Unikátní monografie týmu prof. Jana Kabelíka o studiu účinku konopí. Dnes i díky této české výzkumné práci hovoříme o konopí jako o penicilinu pro 21. století, rok vydání 1955!
 • Grinspoon, L., Bakalar, J.: Marihuana - zakázaná medicína, Cad Press. Klíčová kniha harvardského profesora medicíny Lestera Grinspoona a lektora práv na Harvardu Jamese Bakalara obsahuje mj. řadu kazuistik léčby konopím. Lester Grinspoon v úvodu knihy brilantně ilustruje, jak je zákaz konopí vystavěn jen a jen na lži.
 • Rätsch, Ch.: Konopí - léčebný prostředek v dějinách lidstva, Datel
 • Rätsch, Ch.: Konopí jako lék, Volvox Globator
 • Miovský, M. a kolektiv, Konopí a konopné drogy, Grada
 • Conrad, Ch.: Konopí pro zdraví, Pragma
 • Benhaim, P.: Konopí - zdraví na dosah - holistická kuchařka, Klokan
 • Zimmerová, L., Morgan J. P.: Marihuana - mýty a fakta, Volvox Globator 
 • Herer, J.: Spiknutí proti konopí – císař nemá šaty, Canabis sativa
 • Dr. med. Grotenhermen F.: Konopí jako lék
 • Conrad Ch.: Konopí pro zdraví

 

Odstrašující případ neodborné literatury

Ústav Farmakologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
OBECNÁ FARMAKOLOGIE
jako základ studia farmakologie experimentální a klinické
© Jiřina Martínková, Jaroslav Chládek, Stanislav Mičuda, Jolana Cermanová, Jiří Grim, Recenze: Prof. MUDr. Vojtěch Grossmann, první vydání 2001, ISBN 80-902883-4-0
Tato kniha byla vydána za podpory firem
JANSSEN-CILAG
PLIVA-LACHEMA

Rizika konopí (marihuany) jako drogy (zobraz/skryj)

Rizikovost podle klasifikace obvyklých návykových látek.
Stupeň 1 znamená nejvíce, stupeň 6 nejméně.
Pojmy: odnětí = lidově absťák, nutkavost = nezvladatelná touha užít drogu, tolerance = potřeba zvyšovat dávky, dependece = potenciál závislosti, intoxikace = otrava.

Látka Odnětí Nutkavost Tolerance Dependece Intoxikace
nikotin 3 4 2 1 5
heroin 2 2 1 2 2
kokain 4 1 4 3 3
alkohol 1 3 3 4 1
kofein 5 6 5 5 6
marihuana 6 5 6 6 4

Prof. dr. Jack E. Henningfield, NIDA, John Hopkins Medical School, Baltimore 1994

Podrobnější seriózní informace o jednotlivých drogách najdete zde

Podporují dekriminalizaci

6454

Eva Bosáková, úřednice, Teplice
Jana Kopecká, manžerka inzerce, Praha 7
Michaela Holá, masérka, Klášterec nad Ohří
Jana Petrovajová, vedoucí čerpací stanice, Praha
Kamila Stříbrská, Operátor ve výrobě, Jirkov
Jiří Přibáň, technik, Praha
Jitka Jaklová, mateřská dovolená, Klášterec nad Ohří
Ladislav Kratochvíl, OSVČ, Rakovník
Hejtmánková Alžběta, ošetřovatelka, Praha
Jan Zbožínek, Farm, Nortway, Tomter

Creative Commons License