Church

Church of Nature, z.s.,  Krajský soud v Brně, sp. zn. L 12 854

European Ecumenical Church of Nature, z.s. Krajský soud v Brně, sp. zn. L 25 624

Chrám Přírody, Ústavní soud sp. zn.  II. ÚS 503/19

KS V Brně 5.3.2019 Zpětvzetí European Ecumenical Church Of Nature Není Možné

 

 

Krajský Soud Brno Předseda Kárný Podnět Nepodám

Church Sbírka Listin 18.5.2019 Veřejný Rejstřík A Sbírka Listin Ministerstvo Spravedlnosti České Republiky

 

STANOVY Church Of Nature S Podpisy