Konference

Konference svolána rektorem Chrámu  Přírody (Church of Nature), vedoucím výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zmocněncem členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. dne  16.1.2019 po poradě se členy správních rad se schválenými usneseními dne 20.4.2019 v Ostravě (Konopex), dne 1.6.2019 v Ostravě (CSC JINE  KAFE), dne 14.7.2019 (sv.Bastila -založen VONS, spolky změna ze dne 8.6.2019 jako Chrám Přírody, net) a dne 18.8.2019 v Ospělově (10 let exekucí – Noc  básníků).

 

  1. Zakladatelské listiny právnických osob asociace a společenství ode dne 14.7.2000 – Garance: členové správních a dozorčích rad ode 10.12.2013 Mgr. Ivan Chalaš a Mgr. Vanda Dvořáková ZDE
  2. Přijatá usnesení, zakladatelské listiny, sídla právnických osob a statutární zástupci a zmocnění ode dne 14.7.2000, resp. ode dne 1.1.2014 nezapsaní ve veřejném rejstříku přes první společnou Valnou hromadu dne 12.1.2014 ZDE
  3. Razítka podatelen rejstříkových soudů na stanovách právnických osob ode dne 1.1.2014 ZDE 
  4. Poslankyně Zuzana Majerová soudu – ZDE – dne 10.12.2013 jako spoluzakladatelka (14.7.2000) a do změn doložených dne 21.8.2014 (viz razítko podatelny na stanovách) předsedkyně správní rady společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298, Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Datová schránka CSC JINE KAFE ID 4ex7c9p, vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. L 4845 ZDE 

  5. Seznam nezapsaných změn sídel právnických osob a jmen a příjmení statutárních zástupců statutárních orgánů ke dni 1.1.2014, 14.5.2016, 20.12.2017, 14.7.2019, 18.11.2018 a 14.7.2018 a dne 11. 9.2019 a seznam odstoupivších členů správních rad ode dne 1.1.2014: předá MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. (ode dne 1.1.2014- Onfam-KJL/ode dne 20.12.2017 nevypsán u KJL), Jan Prokeš také za Marka Rybáře (ode dne 14.5.2016 – nezapsán u Art/ode dne 20.12.2017 nezapsán u Ateliéru), Miroslav Kočíř také za Janu Dvořákovou (ode dne 20.12.2017 do dne 14.7.2019 nezapsáni u KJL) a dne 11.9.2019 odstoupivší Bc. Hana Langová (ode dne 14.5.2016 členka správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s). Celkové investice 5 mil.Euro ode dne 14.7.994 do 14.7.2010 viz ZDE