Ministru zdravotnictví dne 21.března 2016, předžalobní výzva s důkazy zločinu