Obvodní soud pro Prahu 1 a Městský soud v Praze

Obvodní soud pro Prahu 1 dne 21.11.2018, sp.zn. 6 T 21/2012

OS Pro Prahu 1 Dne 21.11.2018 Nepovolení Obnovy

Odvolání ze dne 3.4.2019

Obvodnímu Soudu Pro Prahu 1 3.4..2019 Advokát Stížnos Na Nepovolení Obnovy řízení (1)

Městský soud v Praze dne 28.5.2019 sp. zn. 5 Tdo 178/2019

MS V Praze 28.5.2019 Nepovoleí Obnovy řízení

—————–