Průvodní dopisy členů Konference

Průvodní dopis VONS zaslaný datovkou dne 18.10.2019

Konfrenece VONS Průvodní Dopis 18.10.2019

Průvodní dopis European zaslaný datovkou dne 18.10.2019

Konfrenece EUROPEAN Průvodní Dopis 14.10.2019

Průvodní dopis Cannabis zaslaný datovkou dne 18.10.2019

Konference Cannabis Průvodní Dopis 18.10.2019

Průvodní dopis zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a sboru náboženských společenství Chrám Přírody  zaslaný datovkou dne ……… 2019