Zápisy nejvyšších orgánů právnických osob

Zápisy nejvyšších orgánů právnických osob  ode účinnosti nového trestního zákoníku 1.1.2010 a občanského zákoníku 1.1.2014

18.11.2018 – zápis schválených usnesení Valné hromady asociace, Sněmu náboženské společnosti a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Zápis 18.11.2018 s podpisy

28.10.2018Plná moc zřizovatelů Edukativní konopné kliniky

Čestné prohlášení majitelů -ověřené
Sídlo spolků od 1.1.2014

21.8.2018 – Plná moc majitelů sídla Edukativní konopné kliniky v Olomouci (10.12.2013 – 14.5.2018)

Čestné prohlášení majitelů -ověřené

14.7.2018 – Generální plná moc sv. Bastily – rejstříkům doloženo úředně ověřené 

Akceptace Generální plné moci sv. Bastily plné moci Krajským soudem v Ostravě 8.11.2018

Plná moc spolky - akceptace 8.11.2018 - KS v Ostravě
Plná moc Společenství ,z.s. - Church of Nature, z.s. - DD
Plná moc Ateliér ALF,z.s. - Church of Nature, z.s. - DD
Plná moc Konopí je lék ,z.s. - Church of Nature, z.s. - DD
Plná moc Art ,z.s. - Church of Nature, z.s. - DD
Plná moc Cannabis ,z.s. - Church of Nature, z.s. - DD

20.12.2017 – zápis  schválených usnesení Valné hromady asociace, Sněmu náboženské společnosti a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Valná hromada a sněm dne 20.12.2017 -s podpisy

6.1.2017 – Zmocnění sv. Jezulátka Pravoslavného 

Zmocnění podavatelů ze dne 6.1.2017

14.5.2016 – zápis schválených usnesení Valné hromady asociace, Sněmu náboženské společnosti a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Valná hromada asociace dne 14.5.2016 schválený zápis schválených usnesení a stanov členů asoiciace do 14.5.2016 se sídly a jmény statutárních zástupců do 14.5.2016

12.1.2014 – zápis schválených usnesení Valné hromady asociace, Sněmu náboženské společnosti a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. a sídlo spolků 

Sídlo spolků od 1.1.2014

Ode dne 1.1.2010 – 1.1.2014 

 

Mgr. Dušan Dvořák