Zmocnění k datové schránce

Zmocnění Mgr. Dušana Dořáka k datové schránce asociace Cannabis is The Cure,z.s. a přesměrování  zpráv na tuto schránku asociace ze dne 14.srpna 2019 

Čestné Prohlášení K Datové Schránce Dne 14.8.2019

 

Odeslané listiny Ministerstvu vnitra a České poště dne 14.8.2019

České Poště DD Kompletní čestné Prohlášení K Datové Schránce CC Dne 14.8.2019

Ministerstvu Vnitra DD Kompletní čestné Prohlášení K Datové Schránce CC Dne 14.8.2019

Ministerstvu Vnitra CC čestné Prohlášení K Datové Schránce Dne 14.8.2019 Zmocnitel Mgr. Dušan Dořák

České Poště CC čestné Prohlášení K Datové Schránce Dne 14.8.2019 Zmocnitel Mgr. Dušan Dořák

Ministerstvu Vnitra ćestné Prohlášení K Datové Schránce Dne 14.8.2019 Zmocnitel Mgr. Dušan Dořák

České Poště ćestné Prohlášení K Datové Schránce Dne 14.8.2019 Zmocnitel Mgr. Dušan Dořák