Mgr. Dušan Dvořák

Mgr. Dušan Dvořák,

odborný editor českého vydání

Velké knihy o léčbě konopím pro 21.století.

Vyjádření Mgr. Jindřicha Vobořila, MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D, prof. Jindřicha Štreita, prof. Josefa Jařaba a dalších k výzkumu Konopí je lék, za nějž byl Mgr. Dušan Dvořáka od 1.1.2010 opakovaně obviněn, odsouzen,  žalován, obžalován, exekuován a je  ke dni 17.listopadu 2018 aktivním účastníkem více než cca 33 správních  a soudních řízení u okresních, krajských, vrchních, nejvyšších, ústavního a evropského soudu (ESLP již 10 x).

Mgr. Dušan Dvořák, Úřad vlády ČR 4.12.2009 a 25.5.2011 ad. - osvědčení odbornosti cannabisterapie, adktologie a psychoterapie

Vyjádření doc. RNDr. Lumíra Ondřeje Hanuše, DrSc.

Doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc.

Vyjádření onkologicky nemocné Jarmily Honkyšové

Vyjadreni_clena_vyzkumu Jarmily Honkýšové

Vyjádření doc. RNDr. Petera Ondry, CSc.

Doc.RNDr.Peter Ondra, CSc.

Vyjádření MUDr. Dagmar Přikrylové, MUDr. Věry Táborské, MUDr. Miroslava Nováka, JUDr. Jaroslav Klimeše 

MUDr. Dagmar Přikrylová 2014 - 2017

Evropská koalice pro spravedlivou drogovou politiku Ústavnímu soudu dne 28.10.2018

Encod 28.10.2018 - Anna Němcová - Ústavnímu soudu dne 28.10.2018 - RK a DD- 5-korektury