Modlitební produkty a etikety

 

” … Je třeba přiznat věřícím, ať duchovním nebo laikům, náležitou svobodu bádání, myšlení
a pokorného i statečného projevování názorů o věcech, ve kterých jsou odborníky…”
Druhý vatikánský koncil (1965), pastorální konstituce církve Gaudiem et spes

Etikety Konopná apatyka královny koloběžky první

Samolepky-99x38-vyrazeno-A4-tisk -finale

Typy modlitebních produktů a modlitba

Modlitba - samolepky modlitebních předmětů

Etikety IN NOMINE

In-nomine-samolepky-kruhove- ano