Předseda ústavního soudu a prezident republiky – naléhavé!

Předmět: Naléhavé!

 

č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015

Mgr. Ivan Chalaš, MCA, narozen dne 8. 2. 1955, bytem Mírová 623, 33141 Kralovice

 

Ústavní soud ČR
na vědomí
Konopí je lék, o.s.

 

Vážený pane předsedo Ústavního soudu.
Obracím se na Vás s prosbou jménem českých členů European Cannabis Church a členů Konopné církve a našich partnerů níže uvedených.
Laskavě vás žádáme podpořit projednat ústavní stížnosti č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 investorů výzkumu Cannabis is The Cure( Konopí je lék) manželů Dvořákových z Olomouce v naléhavém a ústním (veřejném) řízení.
 
Děkujeme
V Kralovicích 22. 2.2016
                               

                                                                                                  Mgr. Ivan Chalaš, MCA, pastor

Příloha – petendi

Ps.  Žádost člena Konopné církve o navrácení modliteního předmětu Policii ČR ze dne 22.2.2016

Podávám stížnost na postup Policie ČR v nenavrácení modlitebního předmětu. 

Z rozhodnutí policie vyplývá že podle stanoviska Národní protidrogové centrály a Ministerstva zdravotnictví nebyla církev ani já v době pořádání Cannafestu 2015, kdy a kde mi byl modlitební předmět zabaven, držitelem povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky obsahujícími návykové látky podle zákona 167/198 Sb. Dále že církvi ani mě, nebyla vydána licence k činnosti s látkou kategorie 1 dle zákona č. 272/2013 Sb. o prekursorech drog. 

Národní protidrogová centrála a Ministerstvo zdravotnictví ČR- inspektorát omamných a psychotropních látek a šetřící policejní orgán se nedostatečně, resp. vůbec nevyrovnali s těmito skutečnostmi:


1) s doloženou právní argumentací legality konání dle práva OSN, Evropy a EU
2) s doloženou právní argumentací legality konání dle unijní a české judikatury a s nevymahatelností neoznámeného právního předpisu z unijního práva a především a hlavně
3) základním náboženským ústavně a úmluvami garantovaným právem, navíc ve světle netrestnosti dle §§ 28 a 31.odst. 1 Trestního zákoníku 

Licence a povolení k pěstování a produkci jsou vydány toliko Elkoplatu ze Slušovic pěstující holandskou genetiku konopí Bedrocan na květ, který v církvi jako modlitební předmět naprosto zásadně neuznáváme, neb je boží podstata konopí sterilizována na květ v bezduchém plastovém obalu a pěstována na jakési kosmické stanici místo pod sluncem.

Navíc složení slušovického Bedrocanu většině členů církve, co jsou nemocní, vůbec nevyhovuje a kuřáci mají mnohem lepší venečky nejen s tolika % THC, ale i jiných kanabinoidů.

Nehledě na tu sprostou cenu až 50 tisíc Kč/měsíčně originálního Bedrocanu dle konopné vyhlášky. To by měla policie zasáhnout, viz příloha, kterou prosím prošetřete, neb dokládá zločiny s důsledky na životech občanů.

Žádám urgentně vydat zabavené modlitební předměty.
Děkuji.