Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller sdělil, že neví, kdo z orgánů ve vedení univerzity je pedofilní bolševik

Je rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller pedofilní bolševik? 

Univerzita Palackého 26.11.2018 - nemáme informace, zda jsou na univeritě palackého komáři

Rektor Jaroslav Miller rozhodl, že podá žalobu na Dušana Dvořáka, který tvrdí, že a Univerzitě Palackého řádí bolševici v plné síle – Odvolání advokáta

Krajskému soudu v Brně - final- 23.1.2019- advokát - bolševici mají grády

Rozsudek a protokol z jednání

KS v Brně 13.12.2018, č.j_18Cm_236_2016_87 -protokol a rozsudek

Odvolání asociace Cannabis is The Cure,z,s.

Krajskému soudu v Brně 20.12.2018 - odvolání na rozhodnutí Krajského soudu v Brně 13.12.2018 - bolševici a náckové

Dovolání nejvyššímu soudu ve věci svéprávnosti nejvyššího prokurátora Pavla Zemana

Dovolání NS - Zeman - svéprávnost

Plná moc zřizovatelů Edukativní konopné kliniky

Plná moc pastorů a zřizovatelů-ověřené

Protokol z jednání o propuštění Dušana Dvořáka z ochranné léčby

20.2.2017 OS Olomouc- protokol o zrušení ochrranné léčby, veřejné zasedání

Usnesení o zrušení ochranné léčby Dušana Dvořáka

20.2.2017 OS Olomouc Usnesení o zrušení ochranné léčby Dušana Dvořák

 

Návrh rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera omezit svéprávnost Dušana Dvořáka

Návrh Univerzity Palackého dne 28.11.2017 - OS v Prostějově - 0 Nc 7044-2016 - a okamžité zahájení posuzovacího řízení dne 30.11.2016

Stanovisko odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z,s. k údajné právní nezpůsobilosti  Dušana Dvořáka a vydávání vědomě nepravdivých znaleckých posudků znalci třetí ligy justiční korupce 

Stanovisko odborné rady 17.11.2018 - s podpisem

Slavnostní zahájení a otevření všech provozů Edukativní konopné kliniky a vyjádření emeritního rektora Palackého Univerzity prof. Josefa Jařaba, primátora Olomouce a prezidenta Václava Klause 

 

 

Nominace Dušana Dvořáka na účastníka protikomunistického odboje 

Nominace -odboj - Mgr. Dušan Dvořák

 

Vyjádření přednosty Ústavu soudního lékařství FN v Olomouc doc. Petera Ondry 

Vyjádření soudního znalce Luboše Smékala, emeritní rektorky Palackého Univerzity prof. Jany Mačákové a dalších 

 

 

Ústavní stížnost k nedůvodnému omezování svéprávnosti Dušana Dvořáka a neobdržení náhrady škody za nedůvodné návrhy a odmítání ustanovení advokáta 

Ústavní stížnost 2018 - svéprávnost - advokát David Macháček

Konopí není prekurzor a dohody se musí ctít, dodatek dovolání Dušana Dvořáka 

Doplnění-dovolání-5.12.2018-11-Tdo-1455_2018

Asociace Cannabis is The Cure,z..s. ke Třem králům Jezulátka pravoslavného