Velká kniha o léčbě konopím pro 21.století.

Vedoucí výzkumu Konopí je lék Mgr. Dušan Dvořák a členka odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.  Mgr. Radka Kaňová jsou odbornými editory českého vydání Velké knihy o léčbě konopím pro 21.století. Léčebný index konopí (CHI).

Kniha amerického vědce Uwe Bleschinga Léčebný index konopí (CHI) vyšla dne 29.10.2018 v nakladatelství Volvox Globator  a pro české vydání byla doplněna předmluvou „Přehled současných znalostí o léčebných účincích konopí a přípravků z něj a jeho perspektiv, autorů MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc. a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Erudovaná souborná práce, která mapuje reálný terapeutický vliv léčebného konopí na nejběžnější chronické obtíže a choroby.

Autor vychází ze seriózních vědeckých důkazů a poznatků západní medicíny, nicméně zdraví chápe v celé jeho komplexnosti, uvědomuje si psychologický a duchovní rozměr tohoto fenoménu a je otevřený i nekonvenčním léčebným postupům.

Autor se nenechává omezovat předsudky a oborovou vyhraněností a v kapitolách věnovaných jednotlivým chorobám se snaží nabídnout co nejširší škálu terapeutických možností.

Knihu můžete zakoupit na stránkách obchodního domu knih Kosmas