Čestné doktoráty a ceny Františka Palackého Univerzity Palackého v Olomouci a ceny města Olomouce

Ceny města Olomouce a Univerzity Palackého v Olomouci

Čestná prohlášení ode dne 14.7.1994, osvědčení ode dne 25.5.2011 a nominace ode dne 28.3.2013

Mgr. Dušan Dvořák, Úřad Vlády ČR 4.12.2009 A 25.5.2011 Ad. Osvědčení Odbornosti Cannabisterapie, Adktologie A Psychoterapie

Nařízení vlády č .207/19920 Sb.

Nařízení Vlády 7.4.1920 Konopí Vyhláška 207 1920 Sb.

Rozhodnutí MV ČR k nařízení vlády č .207/19920 Sb.

  1. https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2019/08/MV-ČR-15.8.2019-Č.-j.-MV-27104-12_LG-2019-vyhláška-207-1920-Sb..pdf
  2. https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/12/MV-Ministr-vnitra-a-obrany-dne-5.3.2018-rozhodnutí-k-interpelaci.pdf
  3. https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2019/08/MV-ČR-dne-30.7.2018-sdelujeme-že-my-obec-ludmírov-šetřit-nebudeme.pdf
  4. https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2019/08/MV-ČR-10.7.2017-vyjádření-ke-kasační-stížnosti.pdf
  5. https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2019/08/MV-ČR-29.10.2018-MV-122233-2_Church-of-Nature-nesmí-mít-datovku.pdf
  6. https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2019/08/MV-7.8.2019-spolky-zápis-postupujeme-MO-a-MSp-1.pdf
  7. https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2019/08/MV-23.8.2018-vysvětlení-datovka-vše-je-ok.pdf