European Commission, no. CHAP (2019) 01221

Stížnost Evropské komisi sp.zn. CHAP (2019) 01221 ze dne 28.4.2019  je uvedena ZDE 

Reakce na výzvu Evropské komise dne 10.9.2019 adresovaná rovněž místopředsedovi Evropského parlamentu Marcelovi Kolajovi a komisařce Věře Jourové

Evropské Komisi Dne 10.9.2019 Místopředsedovi EP A Komisřce EK

Výňatek z rozhodnutí Evropské komise o zahájení šetření dne 15.7.2019, CHAP (2019) 01221: citace: .. i když zjistíme porušení práva Společenství Českou republikou, šetření nemusíme zahájit .... Pozn. tak, jako Evropská komise rozhodla nepředáním sporu Soudnímu dvoru v předchozích stížnostech vedených pod sp.zn. CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930, rozhodnutí Evropské komise ze dne 15.7.2019 NAJDETE ZDE