Kárné podněty předsedovi Ústavního soudu

Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu dne 24.7.2019 sp.zn.-SPR. ÚS 88/19

ÚS 24.7.2019 Sp.zn. SPR. ÚS 88 19 Neodpovíme Na Nic, Ani Na žádost, Ani Na Kárné Podněty

Ode dne 20.12.2014 do dne 17.7.2019 podali členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. předsedovi Ústavního soudu opakovaně marně kárné podněty na vědomě nepravdivá tvrzení soudců Ústavního soudu ode dne 13.4.2012, sp.zn. II. ÚS 664/12, že technické předpisy výroby výrobků konopí jsou v trestním právu nevymahatelné pro Komisi neoznámené technické předpisy §§ 5, 8, 15, 24 a 29 zákona o návykových látkách a trestní spor patří Soudnímu dvoru k projednání, neboť u kriminalizovaných členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. došlo k vědomému porušení práva na spravedlivý proces, práva na zákonného soudce a základního práva na udělení trestu toliko na základě zákona (dále též sp.zn. IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16,  II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, IV. ÚS 1085/18,  IV. ÚS 1140/18, IV. ÚS 2771/18,  II. ÚS 2804/18 , I ÚS 3995/18, II. 503/19, IV.ÚS 1153/19 a II. ÚS 1524/19)

Poslední kárný podnět  ze dne 17.7.2019 podaný také k žádosti o přijetí ochrany před nečinností

Ústavnímu Soudu 17.7.2019 30.5.219 žádost O Přijetí Opatření Proti Nečinnosti