Mgr. Dušan Dvořák

Mgr. Dušan Dvořák,

odborný editor českého vydání

Velké knihy o léčbě konopím pro 21.století.

Vyjádření Mgr. Jindřicha Vobořila, MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D, prof. Jindřicha Štreita, prof. Josefa Jařaba a dalších k výzkumu Konopí je lék, za nějž byl Mgr. Dušan Dvořáka od 1.1.2010 opakovaně obviněn, odsouzen,  žalován, obžalován, exekuován a je  ke dni 17.listopadu 2018 aktivním účastníkem více než cca 33 správních  a soudních řízení u okresních, krajských, vrchních, nejvyšších, ústavního a evropského soudu (ESLP již 10 x).

Mgr. Dušan Dvořák, Úřad Vlády ČR 4.12.2009 A 25.5.2011 Ad. Osvědčení Odbornosti Cannabisterapie, Adktologie A Psychoterapie

Vyjádření doc. RNDr. Lumíra Ondřeje Hanuše, DrSc.

Doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc.

Vyjádření onkologicky nemocné Jarmily Honkyšové

Vyjadreni Clena Vyzkumu Jarmily Honkýšové

 

 

Vyjádření MUDr. Dagmar Přikrylové, MUDr. Věry Táborské, MUDr. Miroslava Nováka, JUDr. Jaroslav Klimeše 

MUDr. Dagmar Přikrylová 2014 2017