Ministři vnitra k žádostem a interpelacím o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s.