Náhrada škod

Stížnost a odvolání a dodatek trestních podnětů ze dne 26.7.2019 odeslaného dne 27. 7.2019

Krajskému Soudu A úřadu Odvolání 26.7.2019

Žádost o informace a přijetí opatření k ochraně proti nečinnosti Krajskému soudu v Brně

Krajskému Soudu V Brně A OČTŘ Spolky 14.7.2019 17.6.2019

 

Žádost o informace Krajskému úřadu  Olomouckého kraje

Ministerstvu Obchodu A Průmyslu A KÚOK Dne 16.7.2019 žádost K Podnikání Podnikatele

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Krajským soudem

KS V Brně Spr 2758 2016 Rozhodnutí Odmítnutí 17.7.2019 Rejstřík

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Krajským úřadem Olomouckého kraje

KÚOK 23.7.2019 č.j. KUOK 77745 2019 Neřekneme, Proč Může Být Podnikatel S Lihem Zapsán Rejstříku

 

Rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu dne 4.7.2019, č.j. Zin 81/2019-52 a dne 9.7.2019, č.j. Zin 82/2019-34 a další pikantní rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu jsou uvedena ZDE

 

Žádost Ministerstvu spravedlnosti o informace

Ministrestvu Spravedlnosti Dne 15.7.2019 žádost O Informace A Důkazy

 

Žádost ministerstvu spravedlnosti – odboru odškodnění

Ministerstvu Spravedlnosti 21.7.2019 Odbor Odškodnění