Správní, trestní a soudní řízení

Spisové značky a zmocnění advokáta pro řízení Mgr. Dušana Dvořáka a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. ke dni 20.10.2019

Soudní řízení v Evropě

  1. Stížnost Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 28.9.2019 Evropskému soudu pro lidská práva na rozhodnutí České republiky sp.zn. II. ÚS 503/19, IV. ÚS 1153/19, II. ÚS 1524/19, IV. ÚS  2456/19 a II. ÚS 2836/19 (zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s.) od první z dvanácti stížností ze dne 10.10.2012 včetně uvedení stížností  – NAJDETE ZDE 

  2. Stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 28.4.2019 Evropské komisi na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 8Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 a 11 Tdo 1455/2018 – NAJDETE ZDE 

 

Významné advokátní kanceláře ke dni 11.9.2019

Rocenka 2019 CZ

Ročenka 2019

ForeignersintheCzechRepublic2018