Justice jako organizovaná zločinecká skupina

Justice od roku 2010 v odsuzujících rozsudcích tvrdí vědomé nepravdy k nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru členům výzkumu konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. kriminalizovaných za výroby konopí jako léku:

  1. že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor),

  2. že zákon o návykových látkách není technický předpis k výrobě konopí jako léku,

  3. že nařízení Evropských společenství jde implementovat do zákona.

Justice (věc veřejná?) tak činí s podporou kartelu státních zastupitelství, ministerstva spravedlnosti, policie, zastupitelských sborů,  vlády. Všem státním orgánům je tato korupce justice a kartel s exekutivou dovolena díky cenzuře veřejnoprávních médií. Viz všem veřejně přístupná  rozhodnutí justičních podvodníků a manekýnů v talárech Ústavního soudu na https://nalus.usoud.cz po zadání sp.zn. II. ÚS  664/12, IV. ÚS 4859/12, II 1311/13, II. 289/14, I. ÚS 2431/15, II.3196/15, III. 396/16 a aktuálně řešené ústavní stížnosti sp. zn. IV. ÚS 1140/18 manželů Jany a Mirka Kočířových (ZDE) a sp. zn. IV. ÚS 1153/19  vedoucího  výzkumu Dušana Dvořáka (ZDE)

Citace vědomé nepravdy zkorumpovaných a zločinecky jednajících podvodníků v talárech k neoznámené novele § 8 odst. 1 zákona o návykových látkách (výroba léku) novelou č. 141/2009 Sb:

“ zákon o návykových látkách není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“

Když v roce 2017 Dušan Dvořák, kterého se justice kromě každoročních domovních prohlídek a obvinění za výrobu konopí jako léku opakovaně pokoušela zbavit svéprávnosti a označovala jej účelově za nepříčetného a neschopného vyvrátit výše uvedené bludy  v ústavní stížnosti III. ÚS 3354/16 zaslal poštou všem soudcům Ústavního soudu jmenovitě a generálnímu sekretáři soudu pytlíček se semeny konopí vhodných na léčbu rakoviny střev a dokládal tím na důkazu, že konopí je rostlina a že roste ze semene, podvodníci na Ústavním soudu se poprvé od roku 2012 rozhodli tvrdit nové lži a bludy, a totiž, že od vstupu do jurisdikce Soudního dvora dne 1.5.2004 nedošlo ke změně zákona o návykových látkách ve věci výroby konopí jako léku a že nechápou, proč byla semena konopí zaslána Ústavnímu soudu a 16 balíčků semen konopí vrátila, viz https://nalus.usoud.cz po zadání sp.zn. III. ÚS 3354/16