GISB versus justice, státní zastupitelství a policie

Rozhodnutí GIBS ze dne 5.4.2019, č.j. GI 400-35/ČJ-2019-840502-P, že nemůže šetřit trestní podněty nešetřené policií, SZ a justicí a ministerstvem spravedlnosti

GIBS 5.4.2019 Nebudeme šetřit, Předali Jsme OSZ V Prostějově

Právní analýza ke kompetencím GIBS ze dne 1.6.2019

GIBS 1.6.2019 Pravni Analyza GIBS