Žaloby na ministerstvo spravedlnosti

Členové asociace Cannabis is The Cure,z.s. podali v letech 2018 – 2019 žaloby na nečinnost ministerstva spravedlnosti vedené u Městského soudu v Praze pod spisovými značkami 14 A 113/2018, 6 A 190/2018, 5 A 6/2019, 15 A 33/2019, 10 A 59/2019 a 10 A 86/2019

Z aktivní žaloby vedené u Městského soudu ode dne 20.5.2019 pod sp.zn. 10 A 86/2019

Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti po podání žaloby dne 4.6.2019 č.j. MSP-3/2019-OSV-OSV/5

MSp 4.6.2019 MSP OSV OSV 5 1 Os Prostějov Nevydání Informací

Doplnění žaloby Městskému soudu dne 29.5.2019

Městskému Soudu V Praze 29.5.2019 Dodatek žaloby Na MSp DD

Žaloba Městskému soudu v Praze dne 20.5.2019 

Městskému Soudu V Praze 20.5.2019 žaloba Na Nečinnost Ministerstva Spravedlnosti

Žádost o přijetí opatření proti nečinnosti ministra spravedlnosti ze dne 16.4,2019

Miistrerstvu Spravedlnosti 16.4.2019 OPATRENI Proti NECINNOSTI Aktualizace 24.4.2019

 

Z aktivní žaloby vedené u Městského soudu ode dne 20. 1.2019 pod sp.zn. 10 A 59/2019

Rozhodnutí ministra spravedlnosti k interpelaci dne 3.4.2019 č.j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4

MSp Ministr Spravedlnosti 3.4.2019 Odpověď Na Interpelaci

 

Žaloba ze dne 20.1.2019 sp.zn. 10 A 59/2019 – specifikace dne 24.4.2019 dle výzvy soudu

Městskému Soudu žaloba Na Ministerstvo Spavedlnosi Dne 24.4..2019

Žádost o přijetí opatření k nečinnosti ministryně spravedlnosti ze dne 27.5.2019 

Ministerstvu Spravedlnosti 27.5.2019 žádost O Přijetí Opatření

Stížnost ministru spravedlnosti dne 5.12.2018

Ministerstvu Spravedlnosti 5.12.2018 Ministrovi Předžalobní