Ministerstvu spravedlnosti dne 21. 7.2019 k náhradě škod a žádost o informace dne 15.7.2019