Nařízení vlády o uvolnění výroby a obchodu s konopím

207/1920 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

republiky Československé

ze dne 7. dubna 1920

o uvolnění výroby a obchodu s konopím a konopnými výrobky.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917 č. 307 ř. z., a zák. čl. LXIII. z roku 1912 a z roku 1914 nařizuje se:

§ 1.

Všechny dosud platné předpisy o výrobě a obchodu s konopím, konopnou koudelí a s přízí zcela neb z části z těchto vláken zhotovených zejména nařízení bývalého rakouského ministerstva obchodu ze dne 21. září 1916, č. 316 ř. z., o zřízení válečného svazu pro průmysl konopí a juty, nařízení bývalého rakouského ministra obchodu ze dne 10. května 1917, č. 21l ř. z., o zjištění zásob konopné suroviny, konopné příze jednoduché a stáčené zcela neb z části z konopného materiálu zhotovené, dále o omezení zpracování a odvádění povinnosti konopného materiálu, nařízení bývalého rakouského ministra obchodu ze dne 10. května 1917, č. 212 ř. z., o zjištění zásob zboží zhotoveného z konopné suroviny nebo z vláken smíšených s konopnou surovinou, o omezení zpracování a zcizení, jakož i povinnosti odvádění příze konopné a smíšené s konopím a zboží z toho zhotoveného, a nařízení bývalého rakouského ministra obchodu ze dne 8. července 1918 č. 253 ř, z., o stanovení nejvyšších cen za příze zcela neb částečně z konopí a konopné koudele zhotovené, jakož i za motouzy, šňůry a balící provazy, se zrušují.

§ 2.

Výroba a obchod s konopím a konopnou koudelí jakož i s veškerými polotovary a výrobky konopnými se uvolňuje.

§ 3.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Výkon ukládá se ministru obchodu ve shodě s ministrem pro zásobování lidu.

Tusar v. r.

Dr. Veselý v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.

Dr. Franke v. r.,
jako ministr železnic a v zastoupení nepřítomného ministra obchodu.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.

Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Date: čt 30. 5. 2019 v 16:25
Subject: žádost i vydání informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím
To: <posta@msp.justice.cz>, Posta <posta@vlada.cz>, <podatelna@nsoud.cz>, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>
Cc: Info rozhlas <info@rozhlas.cz>, Info <info@ceskatelevize.cz>, <ctnamety@ceskatelevize.cz>, <ctk@mail.ctk.cz>

Zasláno vládě, ministerstvu spravedlnosti a ústavnímu a nejvyššímu soudu

 Sdělte, jste li povinným úřadem,

zda bylo a jakým předpisem někdy zákonodárci nebo justicí zrušeno Nařízení vlády č. 207/1920 Sb. ze dne 7.dubna 1920 ve věci uvolnění výroby a obchodu s konopím a konopnou koudelí jakož i s veškerými polotovary a výrobky konopnými

Dne 30.5.2019 
Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 
 
 
 

207/1920 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

republiky Československé

ze dne 7. dubna 1920

o uvolnění výroby a obchodu s konopím a konopnými výrobky.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917 č. 307 ř. z., a zák. čl. LXIII. z roku 1912 a z roku 1914 nařizuje se:

§ 1.

Všechny dosud platné předpisy o výrobě a obchodu s konopím, konopnou koudelí a s přízí zcela neb z části z těchto vláken zhotovených zejména nařízení bývalého rakouského ministerstva obchodu ze dne 21. září 1916, č. 316 ř. z., o zřízení válečného svazu pro průmysl konopí a juty, nařízení bývalého rakouského ministra obchodu ze dne 10. května 1917, č. 21l ř. z., o zjištění zásob konopné suroviny, konopné příze jednoduché a stáčené zcela neb z části z konopného materiálu zhotovené, dále o omezení zpracování a odvádění povinnosti konopného materiálu, nařízení bývalého rakouského ministra obchodu ze dne 10. května 1917, č. 212 ř. z., o zjištění zásob zboží zhotoveného z konopné suroviny nebo z vláken smíšených s konopnou surovinou, o omezení zpracování a zcizení, jakož i povinnosti odvádění příze konopné a smíšené s konopím a zboží z toho zhotoveného, a nařízení bývalého rakouského ministra obchodu ze dne 8. července 1918 č. 253 ř, z., o stanovení nejvyšších cen za příze zcela neb částečně z konopí a konopné koudele zhotovené, jakož i za motouzy, šňůry a balící provazy, se zrušují.

§ 2.

Výroba a obchod s konopím a konopnou koudelí jakož i s veškerými polotovary a výrobky konopnými se uvolňuje.

§ 3.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Výkon ukládá se ministru obchodu ve shodě s ministrem pro zásobování lidu.

Tusar v. r.

Dr. Veselý v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.

Dr. Franke v. r.,
jako ministr železnic a v zastoupení nepřítomného ministra obchodu.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.