Ústavní stížnost Mgr. Dušana Dvořáka sp.zn. II.ÚS 503/19 a důkazní listiny zaslané do spisu

Akceptační sdělení Ústavního soudu o přijetí ústavní stížnosti a sdělení  složení senátu II.ÚS 503/19

ÚS 11.2.2019 Sp.zzn. II.ÚS 503 19

Ústavní stížnost ze dne 8.2.2019

Ústavní Stížnost Vodnářská

Specifikace zpětvzetí ze dne 18.2.2019

Ústavní Stížnost Vodnářská Zpětvzetí Návrh Na Vyloučení

Plná moc

Plná Moc K ústavní Stížnosti Vodnářské

Dodatek plné moci

Plná Moc K ústavní Stížnosti Dodatek

Návrh na vyloučení soudců senátu  II.ÚS 503/19

Ústavní Stížnost Vodnářská Návrh Na Vyloučení

Klíčová příloha – jedenácté obvinění za nedovolenou výrobu konopí

Policie 12.2.2018 Obvinění Za Rok 2018

Klíčová příloha – žaloba na Ústavní soud

Žaloba Na ústavní Soud Ze Dne 11.2.2019

Klíčová příloha – tvrzení,  že konopí je prekurzor, je právo na právní názor soudce

KSZ Ostrav, Ol 23.1.2019 2KZN3227 2018 3 Konopí Je Prekurzpr, Nic Se šetřit Nebude

Klíčová příloha – tvrzení,  že konopí je prekurzor, je právo na právní názor soudce

VSZ V Olomouci Dne 17.1.2019 1 VZN 741 2018 24, Zločiny A Podvody šetřit Nebudeme

Klíčová příloha – jeden z mnoha trestních podnětů

Klíčová příloha – žádost o stanovisko veřejnoprávním médiím

Médiím Dne 14.12.2019 žádost O Stanovisko

Klíčová příloha –  rozklad ministru kultury

Ministerstvu Kultury Rozklad Ze Dne 14.2.2019

Klíčová příloha – ústavní stížnosti stěžovatele v letech 2007 -2019

Ústavní Stížnosti Mgr.Dušana Dvořáka

Důkazní listiny – scany podání ode dne 8.2.2019 do dne 15.2.2018 

Ústavní Stížnost Scan Vodnářská 8.2.2019

Ústavní Stížnost Scan Vodnářská 8.2.2019

Žaloba Na ústavní Soud Scan 15.2.2019

Žaloba Na ústavní Soud Scan 15.2.2019

Žaloba Na ústavní Soud Scan 1 11.2.2019

Žaloba Na ústavní Soud Scan 2 11.2.2019

Žaloba Na ústavní Soud Scan 10.2.2019 1

Žaloba Na ústavní Soud Scan 13.2.2019 1

Žaloba Na ústavní Soud Scan 13.2.2019 2

Žaloba Na ústavní Soud Scan 14.2.2019