Žádost soudům ČR ke Genesis a informaci k posuzovacímu řízení o omezení svéprávnosti čtyř soudců z toho tří soudkyň prostějovského okresního soudu

Žádost ze dne 5.8.2019 ke Genesis – den šestý předsedkyním senátů trestních řízení Mgr. Dušana Dvořáka kriminalizovaného a trestními a správními řízeními od roku 2008 šikanovaného a administrativně, civilně, správně a trestně zašlapávaného člověka kartelem justice a správní a trestní exekutivy, a to za výzkum a výrobu produktů konopí jako daru semene každé boží rostliny, daru semene plevelnatých rostlin jako  je konopí , mák, chmel, len,koky, hub a semen stromů a travin a podzemních plodů jako je česnek na zahradě,  sadu  a lesu v Ospělově. Avšak jen a pouze konopí splňuje fakt, že je národohospodářsky nejužitečnější rostlinou na planetě, rostlinou velmi bezpečnou jako aloe, máta nebo heřmánek a navíc mimořádně dlouhým vláknem obdařené přadné byliny, je oprávněně modlitebním předmětem náboženské společnosti Chrám Přírody, přenádhernou a krásnou kyticí, zdravou potravinou, čajem  a  účinným lékem vedených u Okresního soudu v Prostějově, Krajského soudu v Brně a 18. ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu ČR od vstupu do EU dne 1.5.2004 s termínem plnění dne 26.8.2019 ZDE (pozn: odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu Ústavním soudem 7.8.2019 ze dne 13.8.2019 má termín plnění předsedou Ústavního soudu dne 4.9.2019) 

Žádosti, žaloba a návrhy k omezení svéprávnosti soudců Okresního soudu v Prostějově JUDr. Petra Vrtěla, JUDr. Adély Pluskalové, Mgr. Ivony Otrubové a Mgr. Šárky Duškové ode dne 14.8.2019 do dne 29.8.2019 podalo celkem 50 osob, z toho 7 právnických osob  zastoupených asociací Cannabis is The Cure,z.s. a náboženskou společností Chrám  Přírody, z toho 10 dalších fyzických osob emailem, ZDE s přílohami.

Lhůta k sdělení informace je 5.9.2019

Žádost OS Prostějov Dne 21.8.2019 Okupační Italové češi Moravané Slezané Slováci

 

Žádost zmocněnce asociace Cannabis is The Cure, z.s. dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 13.8.2019 a dne 5.8.2019 předsedům senátů Okresního soudu v Prostějově JUDr Adéle Pluskalové sp. zn. 3 T 70/2019 a senátům Krajského soudu v Brně sp.zn. 7 To 256/2019 a Ústavního soudu ČR sp.zn. IV. ÚS 2456/19