Zakladatelské listiny a změny stanov

Změny stanov investorů, podporovatelů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ode dne 14.července 2000 a zveřejnění výzkumu Konopí je lék  dne 21.března 2008 do dne 20.12.2018

Změny stanov Edukativní konopné kliniky, náboženské společnosti European Ecumenical Church of Nature (Chrám přírody) a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure, z.s. ode dne 14.7.2000 schválené na Valné hromadě, Sněmu a jednání  členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) do dne 17.11.2018 najdete podrobně v archivu na webu Edice Petlice

Změny  zakladatelských listin – stanov investorů, podporovatelů a zřizovatelů schválené Sněmem, Valnou hromadou a Odbornou a uměleckou radou a členy asociace Cannabis is The Cure,z.s. dne 18.11.2018

Čestná prohlášení majitelů

Čestné Prohlášení Majitelů Ověřené

Zápis Valné hromady a Sněmu

Zápis 18.11.2018 S Podpisy

Stanovy schválené dne 20.12.2017  se změnami názvu sídel dne 18.11.2018

 • Spolek filantropů, mecenášů a investorů 

 • https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/12/STANOVY-European-Society-dne-20.12.2017-s-podpisem.pdf.2017-s podpisem"]
 • Asociace členů výzkumu Cannabis is The Cure, z.s.,

 • https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/12/STANOVY-CANNABIS-s-podpisy.pdf

Spolu zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: 

 • Ateliér ALF 

  • https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/12/STANOVY-Atelier-ALF-s-podpisy.pdf

   Konopí je lék

  • https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/12/STANOVY-Konopí-je-lék-s-podpisy.pdf

       Art Language Factory

  • https://www.konopijelek.cz/wp-content/uploads/2018/12/STANOVY-Art-and-Body-Language-Factory-s-podpisy.pdf

Návrh na zápis a registraci  stanov a sídel náboženského spolku European Ecumenical Church of Nature,z.s.

Návrh Na Zápis EECC 10.12.2018

Stanovy European Ecumenical Church of Nature,z.s.

Stanovy EECC S Podpisem

 

Dne 10.prosince 2018: Den 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, zahájení výzkumu konopí jako léku v Olomouci a Mezinárodního dne lidských práv Ode dne 10.prosince 2008 do dne 10.12. 2018

Premiéři České republiky k výzkumu Konopí je lék do dne 20.12.2018 podrobně najdete na webu Předseda vlády ČR

 

77 signatářů právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék ze dne 21.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář Poslanecké Sněmovny 

Komise pro kontrolu činnosti GIBS 

Ing. Hana Brancová, tajemnice 

Dne 19.11.2018 č.j. PS2018/14966-SKGIBS/474