Dovolání Dušana Dvořáka Nejvyššímu soudu ČR

Dodatek dovolání Nejvyššímu soudu 

Nejvyššímu Soudu Doplnění Dovolání 5.12.2018 11 Tdo 1455 2018

Dodatek dovolání Nejvyššímu soudu 

Nejvyššímu Soudu Dodatek Dovolání 19.10.2018

Dovolání Nejvyššímu soudu 

Nejvyššímu Soudu 16.10.2018 Dovolání Dle Advokáta Podáno 17.10.2018 Okresnímu Soudu V Prostějově

Čestné prohlášení členky výzkumu 

čestné Prohlášení Šárka Jirchovská

Čestné prohlášení členky výzkumu 

Vyjadreni Clena Vyzkumu Jarmily Honkýšové