Dovolání Dušana Dvořáka Nejvyššímu soudu ČR

Dodatek dovolání Nejvyššímu soudu 

Nejvyššímu soudu - Doplnění-dovolání-5.12.2018-11-Tdo-1455_2018

Dodatek dovolání Nejvyššímu soudu 

Nejvyššímu soudu - dodatek dovolání 19.10.2018

Dovolání Nejvyššímu soudu 

Nejvyššímu soudu 16.10.2018 - dovolání dle advokáta -podáno 17.10.2018 Okresnímu soudu v Prostějově

Čestné prohlášení členky výzkumu 

čestné prohlášení Šárka Jirchovská

Čestné prohlášení členky výzkumu 

Vyjadreni_clena_vyzkumu Jarmily Honkýšové