Asociace náboženských spolků European Ecumenical Church of Nature, z.s.

 Chrám přírody

Návrh na zápis (česky zkráceně: Ekumenický náboženský spolek Chrám přírody) ze dne 10.12.2018

Návrh EECC - finale - iform-KQ67N5RVGNAD

Zakladatelská listina – stanovy ze dne 18. 11. 2018

STANOVY - EE Church of Nature bez podpisu

Zápis jednaní a schválená usnesení ze dne 17.-18. 11.2018

Zápis 18.11.2018

Zápis jednaní a schválená usnesení ze dne 20.12.2017

Valná hromada a sněm dne 20.12.2017 -s podpisy

Zápis jednaní a schválená usnesení ze dne 14.5.2016

Valná hromada asociace dne 14.5.2016 schválený zápis schválených usnesení a stanov členů asoiciace do 14.5.2016 se sídly a jmény statutárních zástupců do 14.5.2016

Zápis jednaní a schválená usnesení ze dne 12.1.2014

Valná hromada 12.1.2014

Ústava náboženské společnosti předaná k registraci 14.7.2016 do změn dne 10.10.2017, resp. do dne 20.12.2017

Ústava KC - 14.7.2016

Policie ČR dne 6.10.2017, popis letitého porušování čl. 2 a 3 Evropké úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství