Exekuce ministerstva zdravotnictví

Exekuce Ministerstva zdravotnictví ČR  Obvodním soudem pro Prahu 2 ze dne 5.12.2018 pod č. j. 55 EXE 1664/2018-25 usvědčuje ministra zdravotnictví ze lži dne 24.5.2018, č.j. MZDR 18836/2018 -2/PRO, dne 12.7.2018 , č.j. MZDR 25163/2018 – 3/PRO  a 9.11.2018, č.j. MZDR 43359/2018-PRO, že MZ ČR  splnilo rozsudek Městského soudu v Praze dne 20.07.2017 č. j. 8A 127/2016-390-392, viz níže čtvrtá interpelace ministra zdravotnictví

Exekuce MZ ČR 8.1.2019, č. J. 145 EX 110 18

Interpelace ministra zdravotnictví ze dne 17.12.2018

Interpelace čtvrtá Ministra Zdravotnictví Poslankyní Zuzanou Majerovou 17.12.2018