Finanční správa České republiky versus odborná společnost Konopí je lék,z.s., Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Radomíra Dvořáková

Právní věta
Podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty učiněné v období do 31. 12. 2014 prostřednictvím datové zprávy, jejíž součástí byla elektronická forma tiskopisu vydaného Ministerstvem financí  (v obecně široce užívaném datovém formátu „*.pdf“),  bylo podle tehdy účinné právní úpravy podáním, které správce daně nemohl shledat neúčinným, na základě postupu dle § 74 odst. 3 daňového řádu. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 03.01.2018, čj. 2 Afs 25/2015 - 38)

Žaloba Dušana Dvořáka – podání daňového přiznání v pdf

Krajskému soudu v Brně 13.1.2019 - žaloba na finanční správu

Žaloba na nezákonnost rozhodnutí Finanční správy v Prostějově vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 29 A 104/2018 

Specifikace a rozšíření žaloby ze dne 1.1.2019 

Krajskému soudu v Brně 1.1.2019 - žaloba a žaloby

Důkaz sedmi let nečinnosti a nezákonných rozhodnutí Finanční správy ze dne 6.4.2017 vůči odborné společnosti Konopí je lék, z.s. – podrobně na webu Náhrada škody (zde)  

Finančnímu úřadu v Prostějově 6.4.2017 - odvolání a stížnost na nevydání informací (1)

 

Žaloba ze dne 19.12.2018 

Žaloba asociace Cannabis is The Cure,z.s. a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 19.12. 2017 na FÚ, KS v Brně a ÚS a NSZ ČR - naléhavé

 

Rozhodnutí Finanční správy v roce 2018

FÚ 25.1.2018 - Odvolací finanční ředitelství odmítá odvolání na nezodpovězení otázek k úhradě daně z nemovitosti

 

FÚ - 18.10.2018 - odvolání není odvolání, datová schránka není datová schránka