Ministr a ministerstvo kultury ČR a Městský soud v Praze ode dne 14.7.2016 do dne 28.1.2019

Rozhodnutí ministra kultury dne 17.1.2019, č.j. MK 3403/2019 OC

MK 17.1.2019 - odpověď ministra na interpelaci

Rozhodnutí ministerstva kultury dne 28.ledna 2019, č.j. MK 8004/2019 OC

MK ČR 28.1.2019 - církev - zamítnutí - rozhodnutí ve věci registrace Konopné církve

Rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 2.11.2016, sp.zn. 5 A 185/2016

Městský soud dne 2.11.2016 č.j. 5 A 185-2016 - usnesení o odmítnutí první žaloby

Rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 

Městský soud dne 14.12.2016 ve věci Konopné církve doručil rozhodnutí 22.12.2016

Rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 15.3. 2018, č.j. 11 A 1/2017- 388

Městský soud dne 2.11.2016 č.j. 5 A 185-2016 - usnesení o odmítnutí první žaloby

Rozhodnutí ministra kultury dne 22.12.2016, č.j. MK 78898/2016 OLP

Ministr kultury odmítl rozklad KC dne 22.12.2016 doručeno dne 27.12.2016 do datové schránky Cannabis is The Cure,z.s.