My, níže uvedení

My, níže uvedení 

My, níže uvedení, kteří jsme signatáři právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék zveřejněného dne 21.3. 2008  na www.konopijelek.cz, Olomoučané a lidé s Olomoucí a Olomoucí Novým Světem spjatí studiem, prací, rodinami, nemovitostmi a životem ve dnech adventních ode dne 22.12.2018  v sídle asociace Cannabis is The Cure, Open Royal Academy, Datová schránka ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc – Nový Svět dosvědčujeme, že 

  • ode dne 14.7.1994, kdy bylo vedoucím výzkumu Dušanem Dvořákem, narozen 12.1.1962 v Olomouci za naší nemalé investiční podpory založeno a realizováno v Olomouci víceúčelové středisko pro mládež, rodinu a seniory U mloka spolku P-centrum, IČ: 608 03 291, kde bylo  v Olomouci zákonné, legitimní a legální a již ode dne 14.7.2000 povoleno jako prvním na Moravě  podávat lékařkou střediska v prevenci, terapii a rehabilitaci dlouhodobě chronicky nemocných syntetický metadon (vysoce návykový a smrtelně nebezpečný lék, syntetický opiát) díky smlouvě o  spolupráci a dlouhodobé faktické spolupráci s Palackého Univerzitou v Olomouci, Psychiatrickou klinikou v Olomouci a Fakultní nemocnicí v Olomouci, přičemž do dne 22.12.2018 nesmíme ani smrtelně nemocným poskytovat vysoce bezpečné, účinné a léčivé a minimálně návykové přírodní produkty z konopí a dalších rostlin, které nikdy nikoho nezabily a jsou také adiktologicky účinné,
  • prohlašujeme, že dne 14.7.2000 bylo sociálně prospěšným podnikatelem Dušanem Dvořákem za naší nemalé investiční podpory založeno v Olomouci a realizováno dnešní společenství investorů, filantropů a mecenášů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research,z.s., IČ: 706 31 298  sídlem od založení do 20.12.2017 vždy v Olomouci, ode dne 20.12.2017 sídlem v Ostravě, Datová schránka ID 4ex7c9p z důvodu založení pobočného spolku v Kanadě a dostupnosti letiště Mošnov pro konference Konopex konopného transkontinentálního konopného klastru Church of Nature (Chrám přírody).
  • dne 14.7.2004, kdy byla v Olomouci adiktologem Dušanem Dvořákem za naší nemalé investiční podpory založena a realizována dnešní asociace členů výzkumu Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, sídlem do 14.5.2016 v Olomouci Tylova 963/2 (účetní kancelář a archiv smluv a účetnictví zřizovatelů Edukativní konopné kliniky). 
  • dne 14.7.2010, kdy byla ředitelem Edukativní konopné kliniky Dušanem Dvořákem, speciálními pedagogy Radomírou DvořákovouRobertem Nováčkem, lékařkou Edukativní konopné kliniky Janou Budařovou, znalcem v oboru psychologie Lubošem Smékalem (všichni společně za zřizovatele Edukativní konopné kliniky) a rektorem Palackého univerzity Olomouci a profesorem přírodních věd Lubomírem  Dvořákem a nejméně cca 33 členy a podporovateli výzkumu prostějovské trestní justici v kauze sp. 2 T 104/2010 veřejně doložena spolupráce zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově na výzkumu realizovaném za naší nemalé investiční podpory společně ode dne 10.10.2008 v Olomouci na akcích Konopí je lék při Týdnu pro duševní zdraví pod názvem otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 201, odborná společnost Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281 a společnost sociální ekologie Art &  Body Language Factory,z.s., IČ: 227 24 303 se sídlem všech výše uvedených zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ode dne 10.10.2008 do dne 10.12 2013 v  Praze, Ospělově a Olomouci, ode dne 10.12.2013 do dne 14. 5.2016 jen pouze v Olomouci, na adrese Přichystalova 180/14, ode dne 14.5. do dne 18.11.2018 jen a pouze v Ospělově na adrese Konopná apatyka královna koloběžka první, 798 55 Ospělov 6 a ode dne 18.11.2018 jen a pouze na adrese Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6, Datová schránka ID 4ex7c9p

Signatáři, spolu investoři a čestní členové výzkumu Konopí je lék

Osoby, které jsou ke dni 22.12.2018 členové statutárních orgánů výše uvedených právnických osob dle věku:

František Dvořák, narozen 10.4.1936, investor, Jana Dvořáková, narozena 20.3.1936, investor, Vladimír Dopita, narozen 14.1.1961, investor, společně bytem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962, investor, Josef Pospíšil, narozen 25.3.1986, investor, společně trvale bytem Edukativní konopní klinika 798 55 Ospělov 6, Vanda Dvořáková, narozena 8.6.1988, trvale bytem Tylova  963/2, 779 00 Olomouc, investor, Jan Prokeš, narozen 20.1.1989, trvale bytem Nová 386, 789 69 Postřelmov, investor

Osoby, které nejsou ke dni 22.12.2018 členy statutárních orgánů a jsou čestnými členy

Dagmar Dopitová, narozena 26.1.1936, bytem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, spolumajitelka nemovitosti Přichystalova 190/14, 779 00 Olomouc, nebyla členem statutárních orgánů, investor

Radomíra Dvořáková, narozena 18.5.1963, od 14.7.1994 do 20.12.2016, investor a zakládající členka statutárních orgánů zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, členka statutárních orgánů členských organizací společenství investorů, filantropů a mecenášů a do dne 22.12.2018 osoba archivující účetní a personální archiv a archiv smluv Edukativní konopné kliniky do dne 11.9.2011

Zuzana Majerová Zahradníková, narozena 28.6., 1972, od 14.7.2000 do 19.1.2014 členka statutárních orgánů členských organizací společenství investorů, filantropů a mecenášů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, investor

Jan Majer, narozen 21.1.1987, ode dne 9. 4. 2007 do 9.4.2009 člen statutárních orgánů členských organizací společenství investorů, filantropů a mecenášů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, investor

Anna Dvořáková, narozena 4.4.1993, trvale bytem Tylova  963/2, 779 00 Olomouc, spolumajitelka nemovitosti Přichystalova 190/14, 779 00 Olomouc, nebyla členem statutárních orgánů, investor