NSS ČR dne 20.12.2018, č.j. 7As 188/2018 -386 odmítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci exportu a importu náboženských předmětů

Kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu ČR ve věci exportu a importu modlitebních předmětů 

Kasační stížnost - Nejvyššímu správnímu soudu dne 14.8.2018 - ke kasační stížnosti na MS v Praze - MK ČR- náboženský sbor

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20.12.2018, č.j. 7As 188/2018 -386

NSS 20.12.2018 - 7As__188-2018 - odmítnutí položení předběžných otázek SDEU

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2018, č. j. 11 A 1/2017 – 388

MS v Praze 11A 1 2017 - rozsudek MS v Praze z 15 3 2018 - dor 16 4 2018 MK ČR

Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 22.12.2016, č.j. MK 78898/2016 OLP

Ministr kultury odmítl rozklad KC dne 22.12.2016 doručeno dne 27.12.2016 do datové schránky Cannabis is The Cure,z.s.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14.12.2016, č.j.  5A 201/2016 – 51-53

Městský soud dne 14.12.2016 ve věci Konopné církve doručil rozhodnutí 22.12.2016

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2.11.2016 č.j. 5 A 185/2016 -15

Městský soud dne 2.11.2016 č.j. 5 A 185-2016 - usnesení o odmítnutí první žaloby

Podklady z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR 

Vyjádření k žalobě ze dne 18.8.2017 

MK ČR 18.8.2017 č.j. 1A 1 2017 -vyjádření MK k žalobě -Konopná církev

MK ČR dne 19.3.2018 MK 17790/2018 OMA – MK ČR nemůže ve věci cenzury ničeho činit

MK ČR dne 19.3.2018 MK 17790 -2018 OMA - MK ČR nemůže ve věci cenzury ničeho činit

Návrh na registraci Konopné církve  ze dne 14.7.2016 

Návrh na registraci Konopné církve ze dne 14.7.2016

Přílohy návrhu na registraci Konopné církve  ze dne 14.7.2016 

Pílohy návrhu na registraci KC dne 14.7.2016

Ústava 

ústava