Porušení práva Společenství neoznámením novel výroby (§ 8) a distribuce (§24) konopí jako léku ČR v letech 2010 – 2019

Porušení Práva Společenství Konopí 1.6.2019 Ostrava Jine Kafe