Sněmovní komise pro kontrolu GIBS

Rozhodnutí ze dne 19.11.2018, č.j. PS 2018/ 14966- SK GIBS/ 474