Ústavní a nejvyšší soudy versus Soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva

Ústavní a nejvyšší soudy versus Soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva 2008 – 2018

Aktivní dovolání, kasační a ústavní stížnosti členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  ke dni 20.12.2018

Ústavnímu soudu v roce 2018 manželé Kočířovi

Kočířovi_ústavní stížnost advokáta po zapracování připomínek

Ústavnímu soudu v roce 2018  Mgr. Dušan Dvořák (3x) a jeho odmítavá rozhodnutí (2x)

Ústavní stížnost - 2018 - trestní- finale
Ústavní sud- odmítnutí ústavní stížnosti- trestní 2018
Ústavní stížnost 2018 - svéprávnost - advokát David Macháček
Ústavnímu soudu dne 17.8.2018 - naléhavé podání , čl. 39 -
Ústavní soud 11.9.2018 - usnesení odmítnuto -svéprávnost -
Ústavnímu soudu 5.12.2018 - ústavní stížnost

 

Nejvyššímu a nejvyššímu správnímu soudu v roce 2018 

Položení předběžných otázek náboženské společnosti European Ecumenical Church of Nature

Kasační stížnost sbor - Nejvyššímu správnímu soudu dne 14.8.2018 - ke kasační stížnosti na MS v Praze - MK ČR- náboženský sbor

Položení předběžných otázek Mgr. Dušana Dvořáka

Nejvyššímu soudu - Doplnění-dovolání-5.12.2018-11-Tdo-1455_2018
Nejvyššímu soudu 16.10.2018 - dovolání dle advokáta -podáno 17.10.2018 Okresnímu soudu v Prostějově

Ústavní soud v roce 2018 – správní rozhodnutí 

Ústavní soud   opakovaně od 13.4. 2012 rozhodl nevydat informace, které absentují v trestních rozsudcích a rozhodnutích Ústavního soudu nepředat spor o nevymahatelný předpis výroby konopí Soudnímu dvoru s vědomě nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor –  chemická látka k výrobě chemických drog-, o kterých členské země nerozhodují! Naposledy dne 27.11.2018, sp. zn SPR ÚS 866/18-INF

ÚS 27.11.2018 sp.zn. SPR ÚS 866-18 INF rozh. o odmítnutí vydat informace
Ústavnímu soudu 10.12.2018

Analogicky jako Okresní soud v Prostějově dne 26.11.2018, sp. zn. Si 177/2018

OS v Prostějově 26.11.2018 - Si 177-2018 - odmítnutí vydat informace