Ústavní stížnost manželů Kočířových

Dodatek ústavní stížnosti 

Kočířovi Další Doplnění ústavní Stížnosti (12)

Ústavní stížnost 

Kočířovi ústavní Stížnost Advokáta Po Zapracování Připomínek

Důkazy poškození zdraví a zneužit funkce 

MUDr. Aleš Skřivánek, PhD Kočířovi

Vyjádření Petra Kodyma v roce 2009 všem poslancům 

Vyjádření Petra Ladislava Kodyma