Žádost o informaci k posuzovacímu řízení o omezení svéprávnosti soudců prostějovského okresního soudu

Žádost,  návrhy a důkazy náboženské společnosti Chrám Přírody, zřizovatelů a investorů Edukativní konopné kliniky, členů odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.z.  zaslány datovou schránkou asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Žádost zmocněnce asociace Cannabis is The Cure, z.s. dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 13.8.2019 a dne 5.8.2019 předsedům senátů Okresního soudu v Prostějově JUDr Adéle Pluskalové sp. zn. 3 T 70/2019 a senátům Krajského soudu v Brně sp.zn. 7 To 256/2019 a Ústavního soudu ČR sp.zn. IV. ÚS 2456/19 

Žádost O Informaci Ze Dne 13.8.2019 A Ke Genesis 5.8.2019 A Odvolání