Zakladatelské listiny a změny stanov

Změny stanov investorů, podporovatelů a zřizovatelů ode dne 14.července 2000 a jména 77 signatářů výzkumu Konopí je lék ode dne 21.března 2008 do dne 20.12.2018

Změny stanov Edukativní konopné kliniky, náboženské společnosti European Ecumenical Church of Nature (Chrám přírody) a Odborné a umělecké rady asociace Cannabis is The Cure, z.s. ode dne 14.7.2000 schválené na Valné hromadě, Sněmu a jednání  členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) do dne 17.11.2018 najdete podrobně v archivu na webu Edice Petlice

Změny  zakladatelských listin – stanov investorů, podporovatelů a zřizovatelů schválené Sněmem, Valnou hromadou a Odbornou a uměleckou radou a členy asociace Cannabis is The Cure,z.s. dne 18.11.2018

Zápis 18.11.2018 s podpisy

Návrh na zápis a registraci  stanov a sídel náboženského spolku European Ecumenical Church of Nature,z.s.

Návrh na zápis EECC- 10.12.2018
Stanovy EECC - s podpisem
Krajský rejstrikovy soud v Brně 20.12.2018 - návrh na registraci asoiae náboženských spolků - průvodní dopis
Čestné prohlášení majitelů -ověřené

Dne 10.prosince 2018: Den 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, zahájení výzkumu konopí jako léku v Olomouci a Mezinárodního dne lidských práv 

 

Stanovy schválené dne 20.12.2017  se změnami názvu sídel dne 18.11.2018

  • Spolek filantropů, mecenášů a investorů sboru, výzkumu a Edukativní konopné kliniky European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298 , Datová schránka ID 4ex7c9p, Stará 51/4, 708 00 Ostrava

  • STANOVY - European Society dne 20.12.2017-s podpisem

  • Asociace členů výzkumu Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Open Royal Academy, Datová schránka ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.

  • STANOVY - CANNABIS-s podpisy
  • Spolu zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: Otevřená společnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Odborná společnost Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 společně sídlem ode dne 18.11.2018 Edukativní konopná klinika, Datová schránka ID 4ex7c9p, 798 55 Ospělov 6

 

Dne 10.prosince 2008 do dne 10.12. 2018

Premiéři České republiky k výzkumu Konopí je lék do dne 20.12.2018 podrobně najdete na webu Předseda vlády ČR

 

77 signatářů právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék ze dne 21.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář Poslanecké Sněmovny 

Komise pro kontrolu činnosti GIBS 

Ing. Hana Brancová, tajemnice 

Dne 19.11.2018 č.j. PS2018/14966-SKGIBS/474