Zuzana Majerova Zahradniková

Zuzana Majerova Zahradniková, od  1.9.1999 – 1.9.2019

Více na stránce 77 signatářů výzkumu Cannabis is The Cure

ze dne 21.3.2008 Sananim Olomouc ode dne založení

dne 14.7.1994 v Olomouci do dne  14.7.2019

Praze, Ospělově, Žižkově, Ostravě, Olomouci a Novém Světě

http://sanitasanimae.blogspot.com/

Dne 14.7.2000 spolu zakladatelka společenství

filantropů, mecenášů a investorů výzkumu Cannabis is The Cure

/European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298,

Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Jine Kafe ID 4ex7c9p, vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. L 4845/