Zásady ochrany a zpracování osobních údajů na webové stránce konopijelek.cz

Udělujete tímto souhlas Cannabis is The Cure, z.s., se sídlem Přichystalova 180/14, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 26670232, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 6401 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem uložení a využití cookies, vyhodnocení návštěvnosti webu, propojení se sociálními sítěmi, podpisu online petice. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně jednoho roku.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Cookies:

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
Např. systémová Např. Abcde Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování… Např. Do uzavření okna prohlížeče Např. jde o cookie z našeho webu

 

Results
Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
Např. systémová Např. Abcde Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování… Např. Do uzavření okna prohlížeče Např. jde o cookie z našeho webu
Results
1 Swimming 1:30 2:05 1:15

Prohlášení o souhlasu

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Cannabis is The Cure, z.s.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru:

Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Práva uživatele

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.