Jděte ve jménu Božím!

Jděte ve jménu Božím! Tříkrálová naděje Jezulátka právého slova (prawoslowie) z Ospolower-Milkower Velké Moravy, z Caříhradu z Byzance, z Vatikánu z Říma, z Londýna, z Hedlbergu a z Avignonu

Hlava římskokatolické církve papež František údajně v roce 2015 opakovaně šokoval sněm Vatikánských kardinálů níže uvedenými výroky:
Co si myslíte kdo jsem já,že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni!
Nač jsou Vám obrovské majetky?  Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak nevezmete ! Zde na zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto  světa najíst a obléknout se.
Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční, bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá jako když nemocný musí chodit na dialýzu. Věřící nejsou nemocní ! 
Neučte věřící nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově a šťastně žít!
Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít. 
Jménem církve se omluvte, tak jako já všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství !  A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy nesnášenlivosti.
Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách.
S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, tak jak byl stvořen.  
Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněných hříchem, příroda si s člověkem, tak jak byl stvořen , své vždy udělá. Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony.
To, co Vám říkám,není sebechvála. Pochopte prosím to, co jsem pochopil i já už dávno. To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!!!
Jděte ve jménu Božím!