International Cannabis Policy Conference 2018, 7. – 9.prosince 2018, Vídeň

Zdroj: http://conference.faaat.net/

Drazí kolegové,

žijeme v období významných reforem konopné politiky. 
Rádi bychom vás požádali o pomoc s propagací International Cannabis Policy Conference
(Mezinárodní konference o konopné politice), která se uskuteční 7. – 9. prosince ve Vídni. 
Všem zúčastněným, ať už výzkumníkům, nevládním organizacím, studentům, veřejným představitelům, 
tvůrcům politiky, organizacím soukromého sektoru, investorům a dalším zainteresovaným stranám 
nabídne tato konference poslední možnost prezentovat své připomínky k plánování závěrečných 
doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). 
Tato doporučení ohledně kanabidiolu a konopí ve všech podobách budou předložena na zasedání 
Komise pro narkotické drogy (CND) v březnu 2019 a jejich formu připravuje v rámci WHO 
Odborná komise pro drogové záležitosti (ECDD).

Kontakty pro média:
Angličtina/čeština: Hana Gabrielová hana@faaat.net +420 777 027 012
Angličtina: Gizem Tutumlu press@faaat.net +90 532 300 6448
Španělština/francoužština: Kenzi Riboulet Zemouli kenzi@faaat.net +33 624 508 479
Němčina: David Rosse d.rosse@cannabis-conference.com +43 650 775 8899

Předem děkujeme za pomoc se sdílením informací o této historické události. 
Věříme, že bude úspěšná.
Na shledanou ve Vídni,
s laskavým pozdravem,

FAAAT tým

Press release #3 | November 1st 2018
Tisková zpráva #3 | 1. listopadu 2018

Legislativa upravující konopí se v současnosti mění po celém světě.


Od Thajska po Kanadu vznikají nové podnikatelské záměry, 
od Lesotha po Francii se společnosti připravují změnit svůj přístup a vztah 
k této mocné rostlině a jejím mnoha užitím.


Nicméně, mezinárodní regulace konopí je stále nekoherentní a zastaralá, 
jelikož mezinárodní smlouvy OSN jej stále považují za škodlivou drogu bez 
lékařské hodnoty.
V rámci zvláštního sezení pro světový drogový fenomén (UNGASS 2016) požádalo 
valné shromáždění OSN všechny zainteresované strany (občanskou společnost, 
akademii, soukromý sektor a ovlivněné populace) o vyšší zapojení při navrhování 
a úpravách mezinárodní drogové politiky.


O rok později zopakovala tento požadavek Komise OSN pro narkotické drogy 
(CND) a specificky zažádala o poskytnutí vstupů pro vysokoúrovňové sezení 
ohledně drogové politiky v březnu 2019.


Mezinárodní konference o konopné politice bude díky shromáždění ovlivněných 
a zainteresovaných stran přímou odpovědí na tyto požadavky k poskytnutí zásadních 
příspěvků pro budoucí politiku a regulaci konopí, v souladu s Cíli udržitelného 
rozvoje 2030 (SDGs).

Konference se koná 7. – 9. prosince 2018 v prostorech OSN ve Vídni pod organizací 
think-tanku FAAAT.

5. – 7. prosince proběhne poslední sezení CND, kde mohou být poskytnuty vstupy pro 
vysokoúrovňové sezení ohledně drogové politiky v březnu 2019. 
Konference začne 7. prosince v budově Spojených národů a 8. – 9. prosince bude 
pokračovat přes ulici v Austria Center Vídeň, kde nabídne prostor i myšlenky 
k pokračování diskuzí mezi tvůrci tvůrci politiky, podnikateli a experty.

K vazbám mezi konopím, politikou a cíli udržitelného rozvoje se vyjádří 
přední řečníci.


První potvrzení řečníci: Dr. Franjo Grotenhermen, Ethan Nadelmann, Robert Hoban,
Lisa Sánchez, Dr. Ilya Reznik, Pavel Pachta, Catherine Ritter, Anthony Silvaggio, 
Lezli Engelking, Patricia Amiguet, Michalis Theodoropoulos, 
Dr. Sergio Sánchez-Bustos, Òscar Parés, Dr. Olivier Bertrand, Pedro Arenas, 
Hanka Gabrielová, Daniela Kreher… a další, brzy!


Mezi diskutovanými tématy budou: ženy a konopí – dosahování 
pohlavní rovnoprávnosti ve všech situacích, konopná rostlina a konopí 
jako nástroje pro boj se změnou klimatu, cesty průmyslu k nulovému dopadu 
na prostředí, lekce a budoucí výzvy globálního konopného trhu, co znamená 
pro legalizaci etika (fair trade, minority, rozvíjející se země...), 
udržitelná konzumace a harm reduction, přístup ke konopí a kanabinoidům 
v kontextu doporučení plánovaných WHO, udržitelné standarty průmyslu a 
série případových studií.


FAAAT je nezávislou neziskovou společností a jednou z mála skupin
 trvale lobbujících za změnu politik Spojených národů ve vztahu ke konopí 
a tím i za vzdělávání rozhodujících činitelů. FAAAT dokázal přimět WHO k revizi
 mezinárodní klasifikace konopí a jeho zastaralých regulací 
omezujících základní práva na zdraví a soukromí 
(stejně tak jako práva původních a rolnických obyvatel) 
i potenciál růstu jednotlivců i komunit.