Konopí a opiáty. BigPharma se obává oprávněně.

Big Pharma se bojí léčebného využití konopí, jaké ukazuje převratná studie. Alkoholový průmysl a farmaceutický průmysl jsou proti legalizaci konopí.

Dr. Cheryl Strayed | původně publikováno 8. března 2018 na http://urhealthinfo.com/2018/03/09/big-pharma-losing-grip-as-study-shows-nearly-100-cannabis-users-give-up-on-opioid-medication/

Nedávno dokončená studie ukázala, že léčebné konopí může být využito jako přírodní náhrada předepisovaných léků proti bolesti. Většina respondentů udala, že pro úlevu od bolesti upřednostňují konopí před předepisovanými opiáty.

Studie HelloMD a University of California v Berkley ukázala, že opioidová a neopiodidová analgetika konzumuje téměř 3000 pacientů.

Podle výsledků studie uvedlo 98 % respondentů, že pokud budou užívat konopí, sníží dávky opioidů, a 91 % respondentů uvedlo, že při léčbě své bolesti dávají přednost konopí. Podle studie také 82 % respondentů uvedlo, že užívat konopí je lepší než užívat opioidy.

Přestože je konopí legalizováno jen v hlavním městě Washingtonu a v dalších 26 federálních státech USA, 93 % respondentů uvedlo, že kdyby bylo konopí legální a dostupné, užívali by ho jako alternativu své současné léčby.

Hlavní lékař HelloMD dr. Perry Solomon poukazuje na nedávnou publikaci Národní akademie věd, techniky a medicíny nazvanou „The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids,“ jež podle něj dokazuje, že konopí je prospěšné a není to startovací droga. Podle Solomona Perryho by startovací droga znamenala, že užívání marihuany by vedlo k závislosti na opiátech. Jeho studie tento závěr později podpořila. Dr. Perry Solomon doufá, že si legislativa i zdravotničtí profesionálové uvědomí, že konopí je bezpečná droga, nevyvolávající závislost, která má několik léčebných využití a může být snadno použita proti opioidové pandemii.

Profesor z USA, který vedl tým poslední studie, došel k závěru, že léčba bolesti se v USA stala zpolitizovaným obchodem, a vedla ke zvýšení závislosti na opioidech a předávkování z nich. Profesor také uvedl, že konopí je po mnoho let ve světě používáno k léčbě bolesti a řady dalších mentálních a somatických nemocí. Tento fakt je doložen mnohými pacienty, kteří mají při léčbě bolesti s konopím lepší výsledky než s opioidovými léky. Profesor došel k závěru, že pro zdravotníky je lépe spojit se s hnutím pro léčebné konopí a souvisejícím průmyslem, aby tak získali výborné léčebné výsledky a snížili rozsah katastrofy, způsobené přehnaným předepisováním opiátů a závislostí na nich.

Konopí je navzdory mnoha léčebným vlastnostem – například při léčení bolesti nebo rakoviny – i nadále klasifikováno v USA jako nejjedovatější droga; poukazuje na to detailní a věcná zpráva organizace The Free Thought Project.

Nejnovější studie, jako je ta z University v Berkley a HelloMD, v zásadě slouží jako důkaz, že mnozí pacienti upřednostňují konopí před opioidovými léky. Legalizace konopí by vedla ke ztrátě farmaceutických společností nejméně ve výši 4,6 miliardy amerických dolarů.

Souboj názorů

Klikněte ZDE a přečtěte si článek “Knowledge of benefits, harms of medical marijuana for cancer ‘far from complete’”
původně publikováno 25. prosince 2018 na https://www.healio.com/hematology-oncology/practice-management/news/print/hemonc-today/%7B80deb880-2cdd-4d36-b43e-8ef916ce5d74%7D/can-medical-marijuana-replace-opioids-to-relieve-cancer-pain

Anna Lembke: V některých případech

Dokážu si představit některé klinické scénáře, v nichž je marihuana používána jako náhrada vysokých dávek opioidů. Například to může dávat smysl u pacientů, kteří již opioidy užívají a jsou ve zvýšeném riziku s tím souvisejících škod.

To neznamená, že věřím, že marihuana je řešením opioidové epidemie. Zdaleka ne. Ani nedoporučuji marihuanu pro léčbu chronické bolesti. Nicméně pro pacienty s bolestí z rakoviny, kteří už jsou na vysokých dávkách opioidů a v riziku jejich negativních účinků – jako je zvýšená bolest díky opioidům, také známá jako opiáty vyvolaná hyperalgezie –, pacienty ve zvýšeném riziku náhodného předávkování včetně pacientů užívajících zároveň benzodiazepiny, pro pacienty s obstruktivní spánkovou apnoí, pacienty s předávkováním opiáty v anamnéze, či pro pacienty s předchozí nebo současnou závislostí na opiátech představuje marihuana možnou strategii minimalizace škod (harm reduction).

Náhrada opiáty marihuanou za těchto omezených klinických podmínek může snížit riziko úmrtí, neboť předávkovat se marihuanou je obtížné, ne-li nemožné. Měla jsem v péči pacienty na nebezpečně vysokých dávkách opioidových analgetik, kteří je úspěšně snížili přechodem na marihuanu, a jimž v důsledku toho bylo lépe. Měla jsem také pacienty, kteří se pokusili o totéž, a skončili na opioidech i marihuaně bez jakéhokoliv klinického přínosu. Někteří pacienti jsou na tom po přidání marihuany s cílem snížit dávky opioidů výrazně hůře, buď proto, že z marihuany dostanou psychózu, nebo se na ní stanou závislí.

Mohla bych také dodat, že nahrazení opioidů léčebným konopím je strategie snižování rizik (harm reduction) pro předepisující personál, neboť jsou ve stále vzrůstající míře zodpovědni za pacienty na dlouhodobých vysokých dávkách opioidů.

Anna Lembke, PhD, je docentkou na Ústavu psychiatrie a behaviorálních věd na Lékařské fakultě Stanford University a ředitelka stipendijního programu v závislostech na téže univerzitě. Lze ji kontaktovat na Stanford University School of Medicine, 401 Quarry Road, Room 2208, Stanford, CA 94305-5723; email: alembke@stanford.edu. Prohlášení: paní Lembke prohlašuje, že v dané oblasti nemá žádné finanční zájmy.

Jai N. Patel: Ne

Léčebná marihuana nemůže nahradit opioidy v úlevě od rakovinných bolestí; může se o ní nicméně ve státech, kde je to legální, uvažovat jako o přídatné terapii s cílem snížit mimořádně vysoké užívání opioidů.

Různé složky marihuany mají různý účinek na lidské tělo. Delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) podle všeho způsobuje omámení, o němž mluví uživatelé, může také ale pomoci od bolesti a nevolnosti, snížit zánětlivost a zlepšit chuť k jídlu. Počet a kvalita studií, které zkoumaly účinky marihuany na rakovinnou bolest, jsou nízké, a tak jde jen o omezené vědecké důkazy, jež by podporovaly rutinní klinické užívání této drogy; k problému si ještě přimyslete zákonné obtíže. Některá data nicméně dokazují, že užívání marihuany v kombinaci s opioidy může snížit spotřebu opioidů. Praktičtí lékaři vědí, že někteří pacienti užívají různé formy marihuany a přísahají na její pozitivní účinky na bolest, nevolnost, chuť k jídlu a další s rakovinou související příznaky. Je důležité si uvědomit, že na léčebné konopí reagují různí lidé různě v závislosti na způsobu podání, dávce a na úprav drogy. Tudíž je zcela kritické vzdělávat předepisovatele léčebného konopí o jeho účincích, a to jak pozitivních, tak negativních.

Opioidy jsou hlavní léčbou rakovinné bolesti, a v dohledné budoucnosti jí bez ohledu na opioidovou epidemii smrtelných předávkování také zůstanou. I když máme v platnosti předpisy a nařízení, které omezují široké používání opioidů, pacienti s rakovinou jsou z nich vyňati. Mají na ně nicméně svůj dopad. I když se podíl pacientů s rakovinou, užívajících opiáty (46 %) mezi lety 2016 a 2018 v USA nijak nezměnil, došlo k podstatnému nárůstu (z 16 na 41 %) těch, kteří zjistili, že jejich lékárna daný opioid nemá na skladě ani jak jej objednat. Lékaři naznačují, že jejich léčebné možnosti jsou omezovány zákony, předpisy nebo pojišťovenskými úhradami. Pacienti s legitimní medicínskou potřebou musí mít možnost si obstarat opioidové léky na svou bolest, a předepisovatelé musejí umět poučovat své pacienty o riziku zneužívání opioidů.

Zvýšené financování federální vládou USA pomůže najít potenciální nové cíle neopioidních analgetik, které budou stejně nebo více účinné než opioidy. Něco z tohoto financování může být dokonce vynaloženo na lepší porozumění účinků marihuany na rakovinnou bolest. Až do té doby by nicméně bezpečné podávání opioidů s pečlivým monitorováním pacientských reakcí mělo zůstat zlatým standardem léčby středně až velmi těžké rakovinné bolesti, protože jde o jediný farmakologický prostředek s dostatečným množstvím důkazů o účinnosti. Nejnovější studie prokázaly, že předávkování opiáty obecně a ty se smrtelnými následky zvláště jsou u pacientů s rakovinou velmi nízké, a to dokazuje, že užívání opioidů pro léčbu rakovinné bolesti je obecně bezpečné, pokud je dobře zvládnuto a monitorováno.

Existuje hrozivá nutnost zlepšeného vzdělání o užívání marihuany na rakovinnou bolest, screeningu na zneužívání opioidů a o nefarmakologických metodách zvládání rakovinné bolesti, jako je akupunktura, masáž, tělesná rehabilitace atd. Přestože opioidy zůstávají první volbou léčby, pro bezpečné a účinné zvládání rakovinné bolesti je nezbytný multioborový přístup. Klinici musí o těchto rozličných přístupech vědět a být v nich vzděláni.

Jai N. Patle, PharmD, BCOP, je ředitelem farmakologického výzkumu a docentem oddělení hematologie/onkologie na Levinově institutu pro rakovinu na Atrium Health. Je také členem redakční rady HemOnc Today. Lze jej kontaktovat na jai.patel@atriumhealth.org.

Prohlášení: Pan Patel prohlašuje, že nemá žádné finanční zájmy, související s jeho článkem.

Může léčebná marihuana nahradit opioidy v léčbě bolesti při rakovině? Souboj názorů.
Klikněte ZDE a přečtěte si článek “Knowledge of benefits, harms of medical marijuana for cancer ‘far from complete’”

 

Zdroj: Kopac

Dokument
Cannabis War Is Over!

Zastavme nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě. Připravujeme dokument o nelehké situaci lidí léčících se pomocí konopí v ČR.


Manifest
Cannabis War Is Over!

Členové výzkumu Konopí je lék, členové iniciativy CANNABIS WAR IS OVER a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. zveřejnili dne 21. 3. 2018 k 10. výročí uvedení výzkumu Konopí je lék na ostravské konferenci KONOPEX 2018 manifest CANNABIS WAR IS OVER! If You want it.

Do současné doby získala kampaň desítky podporovatelů včetně zahraničních. Konečným cílem kampaně je zastavit nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě.

Své podpisy pod manifest můžete připojit on-line pomocí odkazu níže:.

Připojte se a podpořte manifest