Korespondenční rozhovor s Dušanem Dvořákem z břeclavského vězení

Dvořáka z vězení nepustíme, řekl soud

Jiří Vacl

Rozhovor probíhal korespondenčně v průběhu února a března 2022.

   Konopný léčitel Dušan Dvořák strávil už třetí Vánoce ve vězení, Nový rok však očekával s nadějí. Soudkyní Okresního soudu v Prostějově JUDr. Adélou Pluskalovou byl odsouzen k šestiletému trestu vězení za pět konopných úrod v letech 2014 – 2018. Zločiny, za které byl odsouzen do vězení, však nejsou od 1. ledna 2022 ani přestupkem. Dvořák proto podal návrh na ukončení trestu, což 18. ledna JUDr. Pluskalová zamítla. 

   Z deseti trestních řízení, kterým byl Dvořák od roku 2010 vystaven za úrody konopí na výzkumnické farmě v Ospělově (nedaleko hradu Bouzov), pouze desáté trestní řízení bylo završeno úspěchem. Krajský soud v Brně dne 30. 11. 2021 zamítl tvrzení státního zástupce, že Dvořák úrodou konopí v roce 2019 spáchal zločin nedovolené výroby drog. I v tomto řízení měla nejvyšší naměřená hodnota THC 0,9% THC, od ledna letošního roku je limit 1% THC. Proti rozhodnutí soudu z 18. ledna podal Dvořák stížnost.

Dušan Dvořák, onoho času ještě na svobodě

Srozumitelně a bez paragrafů vysvětli, s čím se teď obracíš na krajský soud?

   Okresní soudkyně má pravdu v tom, že poslanci nedali do zákona zpětnou účinnost a že ji tak trestní zákon nedává možnost, aby mi byl trest vězení zkrácen.

   Avšak analogií, kterou v rozhodnutí uvedla, použila zcela nepatřičně. Uvedla totiž, že to je stejné jako u zlodějů, kteří po nedávné novele trestního zákona mohou jít do vězení až ukradnou něco za více než 10 000,- Kč. Dřív to bylo 5 000,- Kč. A že ty zloděje, kteří ukradli míň než 10 000,-, taky z vězení nepustí, když je to nově jen přestupek.      

   Jenže můj zločin už není ani přestupek. Zatímco krádež je hanebnost vždy, právě ta novela dokázala, že můj zločin nebyla hanebnost nikdy. O zcela neomamném konopí soudci od okresního, přes krajský a nejvyšší a ústavní soud tvrdili, že je to marihuana k toxikomanii, vysoký obsah CBD a CBG (kanabinoidy kanabidiol a kanabigerol) je nezajímal. 

   Nadto právě tato okresní soudkyně opakovaně v rozporu s důkazy, které jsou ve spisu, tvrdila v rozsudcích nepravdy, že u mne policie nikdy nenašla  žádná konopná léčiva a že jsem nikdy neprokázal výzkumnou a léčebnou činnost, což ovšem vyvraceli svými prohlášeními vědci, lékaři a nemocní, kterým soud vždy zakazoval svědčit. Policie opakovaně psala, že masti, čípky, tinktury atd. neuvádí v obvinění proto, že nemá metodiku, jak je změřit na obsah THC.

Co jsi krajskému soudu konkrétně napsal?

   Navrhl jsem tři výroky. Zaprvé jsem navrhl, aby krajský soud řízení přerušil a předal spor lucemburskému Soudnímu dvoru EU pro porušení práva EU. Doložil jsem na konkrétním nálezu ústavního soudu a judikatuře Soudního dvora EU, že trestní předpisy ve věci konopí jsou nevymahatelné. 

   Zadruhé jsem soudu navrhl, aby řízení přerušil a předložil ústavnímu soudu návrh na úpravu trestních předpisů, protože takovou situaci, kdy se v civilizované demokratické zemi ze dne na den změnil zvlášť závažný zločin na jednání nepostižitelné ani přestupkovým právem, historie soudnictví nepamatuje. 

   Za třetí jsem krajskému soudu navrhl, aby s ohledem na právní argumentaci ve výrocích jedna a dva a s ohledem na důkaz absence škodlivosti mého jednání, rozhodl tak, že mne okamžitě propustí z vězení.

Soud v Prostějově odsoudil Dvořáka na 3 roky nepodmíněně. 3. 12. 2019

V Brně jsi krom loňska u krajského soudu nikdy neuspěl. Od roku 2010 tam opakovaně jezdíme a gilotinu mají nachystanou dávno předem. Co když zase neuspěješ? Jaké máš možnosti?

   Spor dostal k rozhodnutí čtvrtý senát, takže je to nadějné. Právě čtvrtý senát totiž vloni v listopadu poprvé poslal státního zástupce k šípku s tvrzením, že jsem vyráběl drogy.   

   Možností mám několik. Poprvé zvažuji, že podám žádost o milost prezidenta. Už si chystám podklady. *

   Prezidentovi blízká exministryně Benešová v interpelaci vloni odpověděla, že od roku 2011 podaly ministrům spravedlnosti stížnost na porušení zákona v mé kauze desítky občanů a nevládních organizací, a že dokud se nezmění limit 0,3% THC, ona proti ústavnímu a nejvyššímu soudu nepůjde. 

   Řekni sám, copak nějaký zločinec roky před svým prvním obviněním žádá úřad o vydání povolení ke svému zločinu? Jak mi odpověděl Státní ústav pro kontrolu léčiv. Do roku 2022 nebylo nikdy nikomu vydáno povolení k pěstování konopí na výrobu konopných léčiv, které jsem opakovaně žádal vydat. Podle zákona ale vydat nešlo.  Trestní právo přitom jasně říká, že kdo neoprávněně pěstuje nebo nakládá s konopím (tzn. bez povolení), bude potrestán… Úplný absurdistán.

  Potom ale ani ten, kdo vyhraje tendr na konopí do lékáren, ani lékárny, nesmí to konopí zpracovat na cílená léčiva. Maximálně může lékárna nadrtit sušený samičí květ konopí do tobolek, což každý vzdělaný člověk označí za pitomost (kvůli biologické nedostupnosti).

   Macerace, extrakce a další, u jiných bylin samozřejmé metody zpracování, 

jsou u konopí zapovězeny. 

   Tím se dostávám k druhé možnosti a tou je rozhodnutí Evropské komise, kam jsem vloni podal stížnost na Českou republiku. Rozhodnutí by mohlo ukázat, že Česká republika porušila právo EU, čímž by byla doložena moje nevina. 

Stručně. Nejvyšší a ústavní soud od roku 2010 dosud opakovaně, v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva, mě a dalším členům asociace Cannabis is The Cure odmítají předat spor Soudnímu dvoru EU ve věci: 

       1) neoznámených změn zákona k vydání povolení (licence) k výrobě konopných léčiv Evropské komisi, když podle judikatury platí, že neoznámený předpis je nevymahatelný i v trestním řízení

        2) neexistence právního předpisu k měření obsahu THC v konopí policií uplatňující tzv. regionální právo, čili v různých krajích měřící obsah THC odlišně a s jinými výsledky mající dopad na určení viny, trestu a jeho výše

       3) zcela nepřiměřené regulace výroby konopných léčiv

   Pokud by mi prezident milost udělil, mohu se o rehabilitaci ve všech trestních řízeních od roku 2010 snažit na svobodě. To je třetí možnost.

   Myslel jsem totiž, že kdybych milost přijal, de facto bych tím jen potvrdil svou vinu a nikdy bych už nemohl dokázat, že to bylo jinak a znovu žádat o obnovu procesu. 

   Teď je však zcela jiná situace, a to nejen kvůli té novele s 1% THC a nejen kvůli tomu, že mě advokát poučil, že při udělení milosti mohu žádat obnovu, ale hlavně tu je černé na bílém to, co jsem jim říkal od prvního procesu a řekla to Světová zdravotnická organizace a na její návrh schválilo 2. 12. 2020 OSN: chybí důkazy o škodlivosti konopí. V řeči práva chybí hmotný základ trestnosti mého jednání. 

Za co platí ministerstvo zdravotnictví ty milionové exekuce?

   Na jaře 2012 mi Ústavní soud dal poprvé v prvním řízení vale s tvrzením, že novely zákona o návykových látkách se Evropské komisi nemusí oznamovat, protože  konopí je chemickou látkou (prekurzorem), aby spor nesoudil Soudní dvůr EU, který o chemii vyrobené člověkem na výrobu chemických drog nerozhoduje. Současně mi ministerstvo zdravotnictví na jaře 2012 opět zamítlo vydat povolení s tvrzením, že nelze de iure vydat. Právě v té době jsem léčil ministru zdravotnictví blízkého člověka z velmi vážné choroby. 

   Ministr si mne pozval na konzultaci s otázkou, jak má situaci s konopím vyřešit. Měla to být schůzka na půl hodiny. 

   Jenže já si na tu schůzku na konci července 2012 vzal sebou jako “ženu z lidu” jednu bylinkářku a jako “muže práva” dnešního vedoucího práva EU na ministerstvu zahraničí, co vyhrává miliardové spory u Soudního dvora EU. 

   Ministr Leoš Heger si nás vyslechl a velmi ho zaujala tvrzení právníka Thomase Müllera, že mi ministr to povolení musí vydat z právních důvodů nadřazeného práva EU. To tady rozvádět nebudu, protože Je to složitější právní problematika a lidem by to stejně k ničemu nebylo.

   Takže když mi v dalším rozhodnutí ministerstvo opět povolení nevydalo, ministr to jejich rozhodnutí zrušil. 

   Jenže pak kvůli Šlachtovi z Přísahy padla vláda. Přestože to ministrovo rozhodnutí dál platilo, ministerstvo dělalo mrtvého brouka a mlčelo i v dalších věcech dokládající mou nevinu. Odmítali mi dát informaci, co jim brání ve vydání opravného rozhodnutí dle příkazu ministra. Kdyby ho vydali, jak měli, nemohl bych být kriminalizován. 

   Takže jsem je zažaloval a Městský soud v Praze v roce 2017 mi dal za pravdu. Jenže ministerstvo mlčelo dál a Babišův bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch lhal poslancům v interpelacích, že je rozsudek Městského soudu v Praze splněn. Tak jsem to dal exekutorovi, což soud posvětil. takže Ministerstvo už zaplatilo na exekucích a poplatcích téměř 5 milionů korun. 

   A aby toho nebylo málo, tak ten spis plný důkazů u městského soudu napadly plísně a shnil. 

 Jak to, že jsi nešel do vězení už za konopí v letech 2008 – 2012? Byl jsi čtyřikrát obviněn, z toho v prvním řízení ti za 800 kytek dali podmínku, a tys nepřestal. Jak si to vysvětluješ?

    V roce 2012 se mě justice nejprve pokusila omezit na svéprávnosti, abych se nemohl soudit. Současně vláda v roce 2012 navrhla změnit tři právní normy, které dokazovaly mou nevinu již v prvním řízení a justice si s tím nevěděla rady.

   Nová definice konopí pro trestní právo, kterou v roce 2012 změnila tehdejší vláda, uměle navýšila ve výsledku měření obsah THC nejméně trojnásobně. Vzorek k měření THC již nebyla celá rostlina konopí, ale jen to, co prošlo sítem, což sice odporuje zákonné definici  (paragraf 2 ZoNl), soudům to ale vůbec nevadí.

Do té doby nebylo pěstování konopí trestné (do 2010), lidé byli trestáni za nedovolenou výrobu drog.

   Dál rychle zavedli limit THC na 0,3% THC u pokusnického zacházení s konopím bez povolení, který tam nebyl. 

     Vrcholem nevkusu pak byla v roce 2012 změna §1, odst. 2 Zákona o návykových látkách. V něm je uvedeno, že celý zákon byl oznámen Evropské komisi. Zatímco jiné změny zákona při této novele oznámeny byly, právě tento paragraf komisi nikdy oznámen nebyl.

   Takže když justice až do roku 2019 tvrdila, že dané novely, týkající se vydání povolení (licence), není potřeba Komisi oznamovat, pak právě tento zákon soudy usvědčoval ze lži, protože tvrdil opak. 

   Ti bambulové se ani neuměli dohodnout na lži. 

   No a protože v roce 2012 nikdo nechtěl podepsat, že jsem nesvéprávný, žalobce navrhl obnovu prvního řízení a soud našel znalkyni, která v posudku a u soudu tvrdila, že jsem v letech 2008 – 2012 trpěl nepříčetností. Ovšem nepříčetnost, která trvá vždy od dubna do září, kdy roste konopí, lékařská věda nezná.  

   Takže stáhli všechna obvinění a dali mi místo trestu ochrannou léčbu neexistující choroby, což jsem až do revizního posudku znaleckého ústavu v Bohnicích, který ve stručnosti uvedl, že pěstování konopí není chorobné a byl jsem vždy při smyslech, musel vykonávat od srpna 2013 do února 2017. 

   Naštěstí jsem našel psychiatričku, která sama 3x žádala soud, aby ochrannou léčbu pro nedůvodnost zrušil. Jakmile bylo konopí v lékárnách, což se stalo na podzim 2014 v jedné lékárně v Uherském Hradišti, hned mi tam jako praktická lékařka a psychiatra současně dala doporučující stanovisko k vydání konopí. Jenže ta cena byla strašná. Víc než 300 korun za gram, navíc skunk s 20% THC bez CBD, což by mě odstřelilo. 

   Ten rok 2012 byl důležitý právně, protože moje advokátka požádala o provedení vyšetřovacího pokusu s konopím. Pochopitelně to zamítli, protože by je to usvědčilo ze svévolného jednání při měření THC v konopí. Policie totiž nemá žádný předpis, jak to měření provést. Letos v  únoru jsem na toto jednání podal stížnost ministrovi vnitra.

   Měl jsem tři certifikované odrůdy EU, které by neměly překročit 0,2% THC. Výsledek pokusu u jedné odrůdy z Itálie mi dal za pravdu. Toto zjištění je důležité pro všechny, kdo se domnívají, že když mají odrůdy tzv. technického konopí, nepřekročí limit 1% THC.

   Konkrétně. Když jsi pěstoval na husto a vůbec ses o kytku nestaral, limit THC nepřekročila. Když jsi 20 kytek vysázel ve větším rozestupu a staral se super hnojivem z žížalího trusu, kdy potravou bylo konopí, tak byl limit překročen 6x. No a když jsi věnoval tu nejlepší zeminu, zálivku, hnojiva a péči jedné jediné rostlině, kterou jsi umístil na nejprosluněnější místo zahrady a měla prostor jen pro sebe, překročila limit 15x. 

   V roce 2012 jsem také pěstoval samonakvétací odrůdu z Finska, kterou v našich podmínkách můžeš sklidit až 2x za rok. Taky EU certifikát. Jedinou změnou na nepříliš kvalitní půdě bylo, že jsem vytrhal všechny samce. Takže když policajti přijeli a tyhle rostliny už měsíc na půdě rozpalovalo srpnové léto, výsledek byl dvojnásobné překročení limitu THC. 

   A to bylo tehdy ještě stále v zákoně uvedeno bezlimitní pokusnické bádání s konopím bez povolení. Změnu Parlament schválil s platností od 1. 4. 2013. 

   Takže mne ten samý rok raději navrhli zbavit svéprávnosti. A když to nevyšlo, přišli za rok na to s neexistující chorobou pětileté nepříčetnosti vždy od dubna do září, když roste konopí. 

   Je to tragikomedie se vším všudy. 

Dušan Dvořák v kapli olomoucké věznice, foto: Jindřich Štreit

Za chvíli to budou 2 roky, co jsi podal žalobu na věznici, že ti upírá konopí k léčbě. Už ti ho povolili?

Bohužel ne. Už je to potřetí u Nejvyššího správního soudu a ten zatím nerozhodnul. Podle mne tvrzení, že ve vězení nemůžeš dostat konopí k léčbě, není pravdivé.

Co teď děláš, na čem pracuješ? Jak se máš?

   Právě jsem spočítal náklady, kolik stojí ročně daňové poplatníky kriminalizace konopí. Všechna data mi předal úřad vlády. Jsou to šokující čísla. 

   V průměru z let 2010 – 2020 je celkem 6 tisíc lidí každoročně vystaveno státní represi, z toho 5000 za přestupek, 1000 v trestním řízení. Průměrná délka trestů je 50 měsíců vězení! Na jednoho státem šikanovaného člověka vychází ročně 10 kytek a 100 gramů sušiny. 

   Nejnižší hladina nákladů veřejných rozpočtů na kriminalizaci konolí při započtení věznic je 400 mil. Kč za rok, spíš to ale bude 2x tolik. 

   Dále jsem podal žalobu na Vězeňskou službu ČR, ke které se připojili další vězni. Od ledna 2022 totiž v rozporu s nálezem ústavního soudu sebrali vězňům všechny prachy na exekuce, přičemž každý druhý, třetí vězeň je má. 

   Sice exekuce nemám, ale šílenství, že vězni nemohou dostát povinným platbám na děti, nemohou si koupit léky, nedostanou ani hygienický balíček, ani stokorunu jako sociální případy, nemohou telefonovat a psát dopisy, protože jim všechno do koruny vzali na exekuce, to mně nakrklo. Navíc každý normální člověk si umí představit, jaké napětí to rozhodnutí ve věznicích způsobilo. Kdyby došlo k násilí a vzpouře,  šlo to očekávat předem.

   Jinak se mám skvěle – žiju. Viděl jsem film Šarlatán. Dal mi hroznou energii se tomu svinstvu postavit. Jako by mi dali novou krev. To by bylo na samostatný dopis. Údajně první spis o čarodějném bylinkářství vydali katolíci již ve 12. století. Takže máme brzy tisícileté výročí pogromů bylinkářství.

Kolik tě zatím stála tvoje konopná pouť za spravedlností?

   Tuhle otázku mi před 2 rokama dal Miky Marusjak pro Voknoviny a já to tehdy střelil od pasu a řekl asi půl milionu. V týhle věznici už ale mám všechny spisy a tak jsem to o Vánocích spočítal pod stromeček České republiky. Je to rovný milion. 

   Přes sto tisíc ještě nemám splaceno. Dvě třetiny stáli advokáti, třetinu soudní poplatky, pokuty a soudně znalecké posudky, se kterými si ale justice vytřela zadek.

   A to jsem řadu znaleckých vyjádření dostal gratis. Třeba od Lumíra Hanuše desetistránkové vědecky ozdrojované prohlášení. Přestože jim doložil, že jedna a tatáž rostlina konopí může mít až 28-násobně odlišný obsah THC, tzn. 0,3% THC, ale taky až 8,4% THC, napsali, že policajti vychází z normy EU a když jakákoliv část jedné rostliny překročí limit THC, je porušen zákon, což přímo normu EU popírá. Tam musí být vzorek ideálně 200 a nejméně 60 rostlin měřených současně právě kvůli poznání vědců. 

   Kdyby mi rodina, kamarádi a mnohdy i zcela neznámí lidé nepomohli, byl bych dávno v exekucích.

Díky za všechno a zdravím z díry demokracie.  Dušan


Poznámka: Po tomto rozhovoru podal Dušan Dvořák soudu návrh na podmínečné propuštění po třetině trestu. Soud však návrh zamítl s tvrzením, že když byl spáchán zločin, který dnes už ale není ani přestupkem, může být návrh podán až po polovině trestu. Současně s tímto rozhodnutím obdržel Dvořák sdělení od ministerstva vnitra. Pod vedením náměstka ministra Lukáše Koláříka ministrestvo zahájilo přípravu právního předpisu, podle kterého bude policie měřit obsah THC v konopí.

*Edit: Dušan Dvořák podal žádost o milost, viz článek

Budeme rádi, když žádost písemně podpoříte. Spisové číslo je MSP-526/2022-OMI-MILS, vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti, Odbor milostí a inspekce,
Vyšehradská 16 128 10, Praha 2
posta@msp.justice.cz

Žádost může být podpořena stručně tímto textem:
Chci tímto podpořit žádost o milost, spisové číslo MSP-526/2022-OMI-MILS.Pokud máte nějaké konkrétní důvody, tak je můžete popsat, ale není to nutné.

Dokument
Cannabis War Is Over!

Zastavme nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě. Připravujeme dokument o nelehké situaci lidí léčících se pomocí konopí v ČR.


Manifest
Cannabis War Is Over!

Členové výzkumu Konopí je lék, členové iniciativy CANNABIS WAR IS OVER a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. zveřejnili dne 21. 3. 2018 k 10. výročí uvedení výzkumu Konopí je lék na ostravské konferenci KONOPEX 2018 manifest CANNABIS WAR IS OVER! If You want it.

Do současné doby získala kampaň desítky podporovatelů včetně zahraničních. Konečným cílem kampaně je zastavit nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě.

Své podpisy pod manifest můžete připojit on-line pomocí odkazu níže:.

Připojte se a podpořte manifest