Léčba konopím v letech 2000 – 2019

Článek Léčba konopím s aktualizací o přednášku Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 20.4.2019 na ostravské konferenci Konopex NAJDETE ZDE.

Léčba konopím v České republice v letech 2000 – 2019

Zdroj: Respekt

Text Petr Třešňák.  Ilustrace Pavel Reisenauer. Další ilustrace: archiv Konopí je lék.

Vyšlo 26.4.2010, zdroj: Newton Drogy – Media monitoring

Aktualizace komentáři a obrazovým materiálem dne 26.4.2019.

Autentické komentáře k článku Léčba konopím  v roce 2010 najdete pod článkem od Bushky Bryndové a Dušana Dvořáka. Fotografie Lumíra Hanuše z výzkumnické farmy konopí v Ospělově v roce 2010 je komentována Lumírem Hanušem dne 17.4.2019 na brněnské konferenci Konopí a věda. Viz Video Konopí a věda 2019 Konopí a věda 2019 (hod) na  www.konopijelek.cz/videa/konopi-a-veda-2019/ Přednáška  Ondřeje Lumíra Hanuše je od 20 do 60 minuty videa, druhá přednáška je od 2 hod. 30 minuty do 2 hod. 55 minuty.

Zdroje aktualizace: Respekt, Konference Konopí a věda 2019, Konopex 2019, Konopí je lék 2008 – 2019  

Léčba konopím

Už pár let se všude mluví o tom, že marihuana má kromě omamných schopností také řadu léčebných účinků. Je tady ale jeden nelehký rébus: jak dostat ostře sledované konopí bezpečně k pacientům, kteří ho nutně potřebují.

Policista Václav Vévoda z Konice, který dne 12.Srpna 2009 do policejního protokolu před zásahem napsal: Dušan Dvořák vede www.konopijelek.cz. Na titulní straně webu bylo uvedeno, že první lékař dne 13.7.2009 napsal doporučení nemocnému k odběru konopí z výzkumného programu Konopí je lék. Na webu byl profesní životopis, studie, receptury.

„Lupénka, roztroušená skleróza, cukrovka, astma, onkologické bolesti, nechutenství, hojící se rány,“ zasypává Dušan Dvořák posluchače zaplněné učebny na pražském Žižkově dlouhým seznamem diagnóz. Příjemný opálený čtyřicátník vysvětluje, že na všechny tyto choroby pomáhá rostlina, se kterou on sám v posledních letech spojil nejen svůj profesní život, ale kvůli níž dokonce riskuje osobní svobodu. „Věřím, že bychom položili na lopatky i prasečí chřipku,“ dodává přesvědčeně Dvořák a zhruba třicítka posluchačů mu bez námitek visí na rtech.

Ode dne 1.1.2010 je trestním zákonem zakázáno pěstování konopí. Dne 4. prosince 2009 obdržel vedoucí výzkumu Konopí je lék Dušan Dvořák na Slavnostním setkání se členy vlády v Lichtenštejnském paláci cenu za vzdělávání a práci pro zdravotně postižené. Dne 28.4.2010 byl Dušan Dvořák a jeho manželka u Okresního soudu v Prostějově poprvé obžalován s návrhem dva až deset let do vězení. Ke dni 26.4.2019 je Dušan Dvořák již desetkrát obviněn za výrobu konopí jako léku a součet všech obvinění za konopí je dvanáct až 60 let vězení. Dušan Dvořák je aktuálně rovněž obviněn se sazbou dva až deset let za zasahování do nezávislosti soudu, prokuratury,policie a dalších státních orgánů společně s nebezpečným vyhrožováním a v totožné sazbě za výrobu konopí jako léku.

Jsme na semináři Konopné akademie, kde se zájemci dozvídají nejen teoretický základ o léčebných účincích a využití marihuany, ale osvojí si i základy pěstování a zkušený chemik je naučí, jak z rostliny extrahovat léčivé přípravky. Už dnes na trhu najdeme spoustu mastí a olejů, které obsahují konopí, jenže s nulovým obsahem omamné látky (THC). Dnešní návštěvníci ovšem dorazili na Žižkov právě kvůli této složce – jen „pravá“ marihuana, jejíž pěstování ve větším množství je (stejně jako distribuce) zakázáno, totiž podle moderních výzkumů dokáže léčit vážnější diagnózy.

Slavnostní otevření Konopné apatyky královny koloběžky první proběhlo dne 28.září 2009 v Praze v Galerii Jaroslavy Moserové. Na fotografii zcela vpravo primátor Prahy Pavel Bém, který v den benefičního koncertu Konopí je lék dne 11.5.2010 jako podpořil vznik dalších oddělení Edukativní konopné kliniky v Praze.. Jaroslava Moserová byla patronkou výzkumu Konopí je lék, excelentní vědkyní v léčbě popálenin, umělkyní a mimořádně precizní kreslířkou pro vědecké a pedagogické lékařské publikace,, předsedkyní UNESCO a charakterním člověkem a politikem.

Tak nesourodou skupinku, která Dvořákovi a jeho kolegům naslouchá, by člověk pohledal. Jsou tu staří muži a ženy, jejichž bledé tváře a opatrná chůze prozrazují vážné zdravotní problémy. Třicátník na ježka – zkušený pěstitel konopí, jenž nováčky zásobuje praktickými zahrádkářskými tipy. Mladé dívky, jejichž vytříbené oblečení boří stereotyp o milovníkovi marihuany coby věrném posluchači reggae. Z diskuse vyplývá, že většinou pečují o těžce nemocné rodiče nebo prarodiče a hledají způsob, jak jim ulevit.

Charismatický vedoucí semináře je zakladatel sdružení Konopí je lék, někdejší chartista, psychoterapeut, odborník na závislosti a sociální pracovník. Loni v srpnu mu policie na chalupě u Olomouce zabavila 300 kilogramů rostlin marihuany, kterou pěstoval pro nemocné pacienty, a momentálně mu hrozí pětileté vězení. Uvolněná atmosféra semináře ale nenaznačuje, že by se hlavní český propagátor legalizace konopí pro léčebné účely nechal zastrašit. „Stát zakazuje těžce nemocným lidem, aby si na zahrádce vypěstovali rostlinu, která jim může pomoci. A s tím já se nesmířím, takže teď v květnu znovu sázím,“ říká v předsálí zapáleně muž, který v posledních letech rozdal nemocným desítky, možná stovky kilogramů zákonem zakázané marihuany. „Pověsím na kytky jména pacientů, pro které rostou, ať si zkusí policie přijít.“

Kdo je tady pacient

Konopím lidstvo léčilo neduhy odpradávna. V první polovině 20. století se ovšem objevil zádrhel. Rozmáhající se užívání marihuany coby rekreační drogy vyděsilo úřady a nastoupily zákazy. Popření léčebných účinků se stalo součástí represivní strategie, americké federální právo například marihuanu dodnes řadí do nejnebezpečnější kategorie narkotik a její zdravotní využití tak popírá. Ve stejné zemi přitom probíhá rozsáhlý výzkum potvrzující léčebný potenciál marihuany a čtrnáct amerických států zavedlo systém, jak si nemocní lidé zařazení v registrech „konopných pacientů“ mohou bylinu legálně opatřit.

Na co tedy konopí pomáhá? Není to jednoznačné. Aktivisté jako Dušan Dvořák přesvědčeně líčí cannabis málem jako všelék a mluví o úspěších při léčbě rakoviny, skeptici naopak zdůrazňují, že seriózní data účinek potvrzují pouze v případě několika diagnóz. Jisté je, že marihuana zmírňuje bolest, svalové spasmy, nechutenství a zvracení u pacientů s AIDS nebo rakovinou a pomáhá léčit zelený zákal. Pravděpodobně pomáhá také v případě roztroušené sklerózy, Alzheimerovy choroby, posttraumatického syndromu, některých kožních chorob a několika dalších diagnóz.

Dne 14.7.2016 podalo 333 členů (dnes) náboženské společnosti Chrám Přírody Ministerstvu kultury návrh na registraci Konopné církve. Přestože dne 15.3.2018 Městský soud v Praze nařídil Ministerstvu kultury řádně projednat návrh na zápis do rejstříku, do 26.4.2019 Ministerstvo kultury nerozhodlo! Rektorem náboženské společnosti je Dušan Dvořák. Dne 21.3.2019 zakázal Ústavní soud sp.zn. II. ÚS 503/2019 položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru ve věci exportu a importu modlitebních předmětů náboženské společnosti Chrám Přírody.

Sílící důkazy o léčebných benefitech konopí přinesly kromě nové naděje pacientům koncem minulého století také jeden praktický problém. Mezitím se totiž s uvolněním drogové politiky v některých státech rozmohlo komerční pěstování marihuany s využitím chemikálií a umělého osvětlení. Obsah THC se radikálně zvýšil, nejsilnější „modely“ dnes i milovníci konopí označují jako drogu, s níž je nutné nakládat obezřetně, a politici i úřady opět zbystřili.

Otázka je jasná. Jak umožnit konzumaci THC nemocným, kteří tuto látku potřebují, a zároveň zabránit zneužívání? „Dostupnost léčebného konopí a legalizace marihuany jsou dvě zcela odlišné věci,“ zdůrazňuje český národní protidrogový koordinátor Kamil Kalina, „tu první plně podporuji, v druhém případě jsem proti.“

Najít dobrý systém pro distribuci léčebného konopí není snadné a je nutno počítat s tím, že vše může začít žít svým životem. Například průkopnický americký stát Kalifornie, který navzdory federálnímu „ne“ marihuanu pro léčebné účely v roce 1996 legalizoval, se po čtrnácti letech praxe dostal do situace, kdy hustá síť soukromých výdejen konopí zjevně zásobuje nejen nemocné, ale i rekreační kuřáky konopí. Získat kartičku s nápisem „Medical Marijuana Patient“ není podle amerických médií příliš těžké, stačí si například svému praktikovi postěžovat na chronické bolesti hlavy.

Jiná věc je, zda taková situace něčemu škodí. Vypadá to, že spíš ne. Podle průzkumů se počet kuřáků konopí nezvýšil, jen ti stávající (vedle skutečných pacientů) přešli od pouličních dealerů pod křídla zdravotní sítě, kde mají větší záruku kvality a platí nižší cenu. Černý trh se výrazně zmenšil. A ostatně po ruce jsou i mnohem přísnější modely, například v Izraeli výrobu, distribuci konopí i výběr pacientů velmi přísně kontroluje stát.

Jana a František Dvořákovi, rodiče Dušana Dvořáka. Spoluzakladatelé (14.7.2000) olomouckého společenství filantropů a mecenášů výzkumu Konopí je lék European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298. Fotografie ze dne 1.5.2011 z Ekologických dnů v Olomouci.

Nic mi nevrátili

„Nevzal byste panu Dvořákovi do Prahy tohle konopí? Pro mě je moc slabé.“ Nacpaný pytlík, který hubený muž staví v kuchyni rodinného domu v Kolíně na stůl, váží alespoň kilo. Úvahy o etických pravidlech žurnalistiky a trestní sazbě za držení omamných látek jdou po chvilce váhání stranou a pytlík mizí v novinářském batohu. Petr Kodym je totiž člověk, kterému je těžké odepřít pomoc. A také muž, který dokonale poznal, jak to vypadá, když při léčbě konopím nefunguje žádný systém. Jako v Česku.

Slavnostní zahájení všech provozů Edukativní konopné kliniky dne 11.září 2010 se mimo jiné zúčastnil dnešní předseda Pirátů Ivan Bartoš na fotografii uprostřed. Vpravo u sloupu sedí onkologicky nemocná Olga Novotná a proběhne premiéra filmu Konopné pašije, ve kterém nejen Olga Novotná, Petr Ladislav Kodym a další členové výzkumu Konopí je lék vystupují. Na You Tube je film Konopné pašije zdarma.

Před sedmi lety onemocněl rakovinou konečníku a jeho přístup k léčbě by asi mnozí považovali za nezodpovědný. Vystudovaný matematik odmítl operaci nádoru, ozařování i chemoterapii. Léčil se výhradně alternativní medicínou, ovšem nepříliš úspěšně. Dnes váží 45 kilo, má boční vývod stolice, trpí chronickou únavou a má silné bolesti zad, které musí tlumit opiáty. V lékařských záznamech stojí, že jeho stav je neléčitelný.

Na možnosti léčby konopím narazil během pátrání po alternativních metodách a na své zahradě rostliny poprvé vysadil předloni. Polovinu mu zničil soused, se kterým má Kodymova rodina špatné vztahy, zbytek ale těžce nemocného pacienta přesvědčil, že rostlina jeho stavu rozhodně svědčí. „Vrací mi chuť k jídlu a tlumí bolesti,“ vypočítává devětatřicetiletý invalidní důchodce přínos zeleného prášku, jehož silice vdechuje pomocí vaporizéru. „A je tu ještě jedna důležitá věc. Když vidíte, jak se vám tělo rozpadá zaživa, zažíváte hrozné deprese, které zdraví rozhodně nepomáhají. Konopí mě uvolňuje a tím tělu umožňuje, aby se samo léčilo.“

Dopis Petra Ladislava Kodyma 6.12.2009 všem členům Sněmovny jmenovitě najdete po kliknutí na jeho jméno. Jak Olga Novotná, tak Petr Ladislav Kodym zemřeli v dubnu 2011, když se úspěšně léčili konopím, ale nesměli, V roce 2010 bylo konopí zabráno jak z výzkumnické farmy v Ospělově, tak nemocným členům výzkumu. Přestože Olga Novotná osobně v prvním trestním řízení Dušana Dvořáka dokládala na lékařské zprávě úspěch léčby konopím a mizení nádorů, Dušan Dvořák byl odsouzen.

Pan Kodym věří, že silné extrakty z konopí dokážou rakovinu i léčit (což je jeden z alternativních, vědou zatím nepotvrzených názorů), a loni proto vysadil dalších deset rostlin, aby měl materiál na výrobu zázračné tinktury. Jenže tentokrát ho soused rovnou udal a rostliny sklidili kolínští strážníci. Policie se nakonec rozhodla jeho případ kvalifikovat pouze jako přestupek (pokutu mu odpustili ze zdravotních a sociálních důvodů). Úřady se v tomto případě mohou opřít o rozhodnutí Nejvyššího soudu, který před dvěma lety rozhodl, že pěstovat konopí pro léčbu není trestný čin. V české praxi ale tento precedens není závazný a zjistit, jak se naplňuje, není snadné. Čeští soudci jsou v případě marihuany vyhlášení především svou nevypočitatelností.

„O to nejdůležitější jsem každopádně přišel, rostliny mi nevrátili,“ vzpomíná na setkání se státem vyhublý muž, který je v tuto chvíli závislý na dodávkách konopí od Dušana Dvořáka. Nové rostliny už ale na jaře znovu zasel a nevraživý soused mezitím zemřel, takže sklizeň by mohla být letos lepší.

Pozor na něj

Zpráva, že v olomoucké vazbě se oběsil dospívající mladík, kterého policie sebrala za to, že měl u sebe pár gramů konopí. Muž po úraze, který ho oslovil v létě u rybníka s dotazem, zda se jeho problémy se svalovou ztuhlostí nedají léčit konopím. To jsou momenty, které na konci 90. let Dušana Dvořáka přivedly k rozhodnutí, že s nezákonností léčebného konopí je třeba něco dělat. Dvořák, který podle svých přátel oplývá nápady a buldočí energií, postupně navzdory zákonům vybudoval systém, který nemocným pomáhá dostat se ke kýženému konopí. Dnes má v databázi téměř dvě stovky pacientů s doporučením od lékaře, kterým pomáhá marihuanu buď obstarat, nebo zpracovat jejich vlastní na kýžené léčebné preparáty (běžné kouření je málo účinné a navíc škodí zdraví), lobbuje u úředníků a politiků a pořádá benefiční koncerty. Jeho web www.konopijelek. cz získal loni cenu za nejlepší zdravotní službu občanům, trestně stíhanému muži ji předával osobně premiér Fischer.

Dne 9.3.2011 byl Dušan Dvořák poprvé pravomocně odsouzen Krajským soudem v Brně. Seznam obvinění Dušana Dvořáka za výrobu konopí jako léku je u Okresního státního zastupitelství v Prostějově veden pod sp. 1 ZT 11/2010, 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013, ZT 397/2015, ZT 316/2016, ZT 102/2018, ZT 31/2019 s návrhem na (sečteno) trest v dolní sazbě 12 let a v horní sazbě až 60 let vězení. Seznám domovních prohlídek výzkumnické farmy v Ospělově a ode dne 14.5.2016 sídla Edukativní konopné kliniky je veden pod. sp.zn. 1 ZN 2195/2009 návrh na domovní prohlídku podán 17.8.2009,1 ZN 2042/2010 návrh na domovní prohlídku podán 30.8.2010, 1 ZN 2275/2011 návrh na domovní prohlídku podán 22.8.2011, 1 ZN 2229/2012 návrh na domovní prohlídku podán 24.8.2012, ZN 2066/2014 návrh na domovní prohlídku podán 28.8.2014, ZN 1946/2015 návrh na domovní prohlídku podán 1.9.2015, ZN 1980/2016 návrh na domovní prohlídku podán 5.10.2016, ZN 1824/2017 návrh na domovní prohlídku podán 30.8.2017, ZN 1618/2018 návrh na domovní prohlídku podán 9.8.2018.

Léta prožitá na hraně zákona v ostrých soubojích se státem ovšem zároveň poznamenala Dvořákův komunikační styl. Jeho výroky se hemží politickými mafiány a teoriemi o spiknutí farmaceutických firem. Žaloby, které konopný bojovník podal na své oponenty, posluchač za chvíli přestane počítat. „Mám Dušana Dvořáka moc rád a vážím si toho, co dělá,“ říká národní protidrogový koordinátor Kamil Kalina, „ale lidé jako on jsou v současné chvíli spíš překážkou toho, aby se léčebné konopí stalo dostupným. Je pokládán za aktivistu a ministerstvo zdravotnictví aktivistům nevyhoví. Věci se dají dopředu až ve chvíli, kdy se za léčebné konopí postaví lékaři.“

Semináře Konopné akademie. Ondřej Lumír Hanuš 10.10.2009 v Edukativní konopné klinice v rámci turné Konopí je lék 2009 Konference Konopí a věda 2019 (hod) je zveřejněn na www.konopijelek.cz/videa/konopi-a-veda-2019/ Přednáška přednáška Ondřeje Lumíra Hanuše je od 20 do 60 minuty videa, druhá přednáška je od 2 hod. 30 minuty do 2 hod. 55 minuty.

Marihuana už není v české medicíně sprostým slovem, nedávný seminář v Poslanecké sněmovně o léčebných účincích konopí zaštítil děkan 1. lékařské fakulty a Dvořákova kartotéka dokládá, že své pacienty mu posílají i přednostové klinik. Navenek jsou ale lékaři opatrní. Prezident lékařské komory Milan Kubek loni na žádost jednoho pacienta svolal tři odborné komise (psychiatrickou, paliativní a farmakologickou), aby daly dohromady oficiální stanovisko ke konopí. Ve srovnání s nadějemi, které do zelené rostliny vkládají třeba američtí doktoři, zní český verdikt vlažně: konopí má podle něj efekt pouze coby tišící prostředek a navíc skrývá rizika, protože může spouštět psychózy.

Semináře Konopné akademie v Edukativní konopné klinice. Fotografie je z semináře 19.1.2010. Na fotografii vpravo Jana Jesenská, vlevo Jana Budařová.

„Moji pacienti se mi občas svěří, že užívají konopí, a rozhodně jim to nevymlouvám,“ říká primářka hospice v Litoměřicích Marie Goldmannová, „konopí je bezesporu léčivé, ale má nevýhodu v tom, že nejsme schopni definovat množství účinné látky v konkrétní rostlině.“ Budoucnost podle ní patří spíše průmyslově vyráběným lékům s obsahem účinných kanabinoidů. „V medicíně také používáme morfium, a ne domácí šťávu z nezralých makovic.“ Státní ústav pro kontrolu léčiv zatím neeviduje  žádný registrovaný preparát s obsahem aktivních látek z konopí ani žádost o registraci. Podle jeho ředitele Martina Beneše však nedávno zařadil – na žádost bývalého ministra Tomáše Julínka – aktivní látku marihuany do tzv. lékopisu, jinými slovy otevřel přípravkům s ní cestu na český trh. Farmaceutická cesta, která v praxi předpokládá jen drobnou reformu protidrogové politiky a malá rizika zneužití surové rostliny, vypadá sice v českých podmínkách schůdněji než legalizace domácího pěstování, ale zásadně se příčí konopným aktivistům. „Proč máme draze kupovat něco, co si každý může levně vypěstovat sám na zahrádce?“ zlobí se Dušan Dvořák.

Průmyslové preparáty s obsahem kanabinoidů lze zatím spočítat na prstech jedné ruky, dostupné jsou omezenému počtu pacientů v Německu, Kanadě nebo USA. Zkušenosti s užíváním navíc odhalily překvapivou věc: výrobky z lékárny pomáhají pacientům významně méně než zahradní produkce. Vypadá to, že mýty opředená rostlina se zatím nehodlá nechat farmaceutickým průmyslem spoutat tak snadno.

Komentáře k článku od Bushky Bryndové a Dušana Dvořáka ze dne 26.4. 2010 

Bushka Bryndová: Je jen smutné, že i takový novinář jako Třešňák zřejmě v dobré víře šíří velmi škodlivé a nebezpečné bludy: „jen „pravá“ marihuana, jejíž pěstování ve větším množství je (stejně jako distribuce) zakázáno,“ Proboha, to je pro naše novináře tak těžké pochopit, že je zakázané pěstování v JAKÉMKOLIV množství? Zase se toho někteří lidi chytnou a pak si budou myslet, že vlastně o nic nejde, protože v malém množství se to smí bez jakýchkoliv problémů…

Dušan Dvořák: „Věci se dají dopředu až ve chvíli, kdy se za léčebné konopí postaví lékaři.“ – Už se stalo dávno, pan redaktor Třešňák zapomněl napsat, že výše uvedenou přednášku Konopné akademie vedla MUDr. Jana Budařová. Desítky dalších lékařů s léčbou konopím souhlasí. Osvěta je základ změny. Sázíme léčivé konopí. Článek 23 Ústavy.

Ano, mediální hru na chybnou zprávu ČTK z ledna 2010 vyslanou do světa údajně omylem s nadpisem Česká republika legalizovala konopí a do toho od ledna 2010 přísnější zákony pro pěstitele než vloni a zcela obludná hra, kterou jsem se v pátek dozvěděl od ministryně zdravotnictví, to chlapci naši farmaceutičtí pěkně šturmují, aby nás předhonili a v tichosti vše chystají, viz https://www.konopijelek.cz/a v parlamentu se šuškalo, že na podzim, Ivan Langer říkal za pár let, ministryně říká, že už od loňska pacienti mohou získat Dronabinol.

Cituji: „Od roku 2009 mohou lékárny připravovat a na lékařsky předpis vydávat individuálně připravované léčivé přípravky z dronabinolu, který je hlavní léčivou látkou v konopí. Jedná se ovšem o látku chemicky syntetickou, nikoliv extrahovanou přímo z konopí, která má ovšem stejné účinky jako látka extrahovaná z konopí. Na výrobu dronabinolu, jeho dovoz či distribuci, obdobně jako na přípravu léčivých přípravků z něj a jejich výdej se vztahují stejné právní předpisy jako na výrobu, distribuci, přípravu a výdej ostatních léčivých přípravků z omamných a psychotropních látek (viz. Zákon č. 167/1998Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“). Dále uvádím, že existuje možnost užití i neregistrovaného léčivého přípravku vyrobeného přímo z konopí při poskytování zdravotní péče jednotlivým pacientům, který může za účelem poskytnutí optimální zdravotní péče ošetřující lékař předepsat. Užití takového přípravku je možné v případě, je-li to dostatečně vědecky odůvodněno a není-li v oběhu v České republice stejný registrovaný léčivý přípravek. V případě použití výše uvedeného neregistrovaného přípravku je současnou podmínkou, jeho registrace v zahraničí. Příkladem je přípravek Sativex, který je registrován v Kanadě a ošetřující lékař jej tak v případě, že jsou splněné veškeré zákonné podmínky, může v individuálních případech předepsat.“

Co to s námi hrají za hry? Myslí, že jsme malé děti, soudruzi!

Libuše Bryndová: Testování Sativexu v českých nemocnicích v rámci nějakého amerického výzkumu již úspěšně proběhlo během loňského roku, takže registrace se dá očekávat velmi brzy. Domnívám se, že hra která se tu s námi hraje je velmi prostá. Zvýšenou represí a terorizováním nemocných lidí dosáhnout toho, aby se báli vypěstovat si svůj lék a museli ho kupovat v lékárnách. Represí se také zvýší cena na černém trhu a tím pádem budou větší zisky z prodeje této kvalitní a vysokopotentní marihuany na černém trhu. Za licence k pěstování se totiž budou dávat vysoké úplatky, které se však díky vysokým cenám na černém trhu rychle vrátí. A samozřejmě se přitom bude hodně moc pindat o tom, že je potřeba zabránit „prosakování“ tohoto léčebného konopí na černý trh. A kdo myslíte, že si ho bude na tom černém trhu kupovat? No přece ta naše zaprděná „elita“, která na to bude mít. Ale co chudáci pacienti, kteří jsou coby chronici většinou ve špatné finanční situaci? Chtějí je zterorizovat natolik, aby si báli pěstovat svůj lék, ale koupili si ho v lékárně a pak celý měsíc žrali jen brambory? Obávám se, že celá ta komedie má pouze tento účel!:o((

Dokument
Cannabis War Is Over!

Zastavme nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě. Připravujeme dokument o nelehké situaci lidí léčících se pomocí konopí v ČR.


Manifest
Cannabis War Is Over!

Členové výzkumu Konopí je lék, členové iniciativy CANNABIS WAR IS OVER a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. zveřejnili dne 21. 3. 2018 k 10. výročí uvedení výzkumu Konopí je lék na ostravské konferenci KONOPEX 2018 manifest CANNABIS WAR IS OVER! If You want it.

Do současné doby získala kampaň desítky podporovatelů včetně zahraničních. Konečným cílem kampaně je zastavit nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě.

Své podpisy pod manifest můžete připojit on-line pomocí odkazu níže:.

Připojte se a podpořte manifest