Nedovolená výroba konopí?

Nedovolená výroba konopí?

Okresní soud v Prostějově

Předvolání obžalovaného k hlavnímu líčení  č.j. 2 T 63/2018

Trestní věc proti Mgr. Dušanu Dvořákovi pro trestné činy dle §283 tr. zákona – nedovolená výroba konopí

Hlavní líčení o obžalobě ( návrhu na potrestání), která Vám byla dříve zaslána, se bude konat
dne 15.01.2019 v 14:00 hod. u podepsaného soudu v jednací síni jednací síně 17 – II. poschodí.