Patnáct důkazů nepravd justice ve věci konopí

Parohy justičního manekýna rostly

patnáct let od 1.4.2004 do 1.4.2019

psáno pro
1. časopis NEKOREKTNÍ s premiérou dne 1.4.2019
2. Patnáctou ústavní stížnost sp. II. 503/19
3. Odbornou konferenci Konopex dne 20.4.2019 v Ostravě

1. Justiční manekýn tvrdí, že konopí se nesmí bez povolení pěstovat, skladovat a zpracovávat, když toto právo je garantováno nejen bohem, ale i zákonem a vyhláškami ještě před vstupem České republiky do jurisdikce Soudního dvora dne 1.5.2004

2. Justiční manekýn tvrdí, že konopí je jedovatá chemická látka určená k výrobě chemických drog (prekurzor) a trestní spor Čechů, Moravanů a Slezanů o výrobu a distribuci konopí nepatří na rozdíl od Holanďanů nebo Francouzů Soudnímu dvoru k rozhodnutí

3. Justiční manekýn tvrdí, že po vstupu České republiky do jurisdikce Soudního dvora údajně nikdy nedošlo k novelizaci technických předpisů výroby konopí, zákona o léčivech a zákona o návykových látkách, a proto není třeba trestní spor o neoznámený technický předpis předávat Soudnímu dvoru

4. Justiční manekýn tvrdí, že ve věci výroby konopí nedochází k porušení základních práv a svobod občanů garantovaných v jurisdikci Soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, protože regulace je přiměřená

5. Justiční manekýn tvrdí, že naléhavou procedurou jako při živelných katastrofách ministerstvem zdravotnictví v roce 2012 schválené 4 odrůdy konopí holandské společnosti Bedrocan měly a mají vždy přednost před 18 odrůdami konopí české odborné společnosti nabízející také neomamné odrůdy konopí

6. Justiční manekýn tvrdí, že nikdy od vstupu České republiky do jurisdikce Soudního dvora nebylo zákonem povoleno pokusnické bádání s konopím, dále tvrdí, že legální konopí a neomamné konopí neléčí a dále tvrdí, že vrcholík konopí s obsahem do 5 % THC plný semen konopí je toxikomany zneužívaná marihuana nebezpečná stejně jako samčí odrůdy konopí, když mají ve vrcholíku více než 0,3% THC

7. Justiční manekýn tvrdí, že neposkytnutí konopí nemocným a umírajícím není nikdy porušením trestního zákoníku a není trestným činem neposkytnutí pomoci, protože konopí není nenahraditelným a už vůbec ne bezpečným léčivem

8. Justiční manekýn tvrdí, že lékařům není zákonem zakázáno nechat v lékárně vyrobit cílená léčiva z konopí jako je spray, čípky, masti, tinktury, maceráty apod. a že složení konopí /počet odrůd konopí/ v lékárnách je naprosto postačující a léčebné indikace nejsou zákonem bezdůvodně omezeny

9. Justiční manekýn tvrdí, že pěstování konopí a poskytnutí konopí sama sobě, rodině a členům sboru, komunity, spolku není vyňato z trestního práva z důvodu nepřiměřeného rizika a vysokého ohrožení společnosti a naprosté nedůvodnosti ochrany vlastního zdraví sebou samými, když platíme pojištění

10. Justiční manekýn tvrdí, že trestní vyhláška definující, co je konopí, jako vše zelené bez stonku, větviček a semen, co zbude policii po prosíťování konopí katrem, je nadřazena úmluvám a zákonu, kde je konopí definováno jako celá nadzemní rostlina konopí s kvetoucími a plodonosnými vrcholíky

11. Justiční manekýn tvrdí, že policie, prokuratura a justice může určit množství konopí potenciálně vzešlého ze sazenic a vydávat tvrzení bez znalosti odrůdy

12. Justiční manekýn tvrdí, že je v souladu se zákonem, když policie měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a že je v souladu se zákonem, že v jednom kraji za totožné rostliny konopí s totožným obsahem THC dostanete několik let v kriminálu, v druhém kraji vám policie bez omluvy a odškodnění vrátí poničené konopí a řekne, že se spletla a myslela, že jde o marihuanu

13. Justiční manekýn tvrdí, že není porušeno mezinárodní právo, strategie a klíčový evropský princip minimalizace rizik drog, když si členové rodiny, spolku, sboru nebo komunity navzájem při pěstování a zpracování konopí pomáhají

14. Justiční manekýn tvrdí, že se člověk nesmí léčit sám nebo za podpory druhého, ale jen a pouze lékařem skrze zdravotnický systém a lékárny a s uvedením své evidence u lékaře při užívání konopí v registru pro policii

15. Justiční manekýn tvrdí, že konopí je dostupné výzkumu a terapii, a to z ústavy zdarma, nebo na vyjímku zdravotní pojišťovny, není proto nikdy potřeba konopí pěstovat na zahrádce, protože o každého se Česká republika postará

K vydání prvního čísla časopisu NEKOREKTNÍ dne 1.4.2019

Mgr. Dušan Dvořák, rektor náboženské společnosti Chrám Přírody, vedoucí výzkumu Konopí je lék a obecný zmocněnec asociace Cannabis is The Cure, z.s.

Členům výzkumu, asociace a sboru závěrem nekorektně sděluji, že korektní justiční inkvizitor tvrdí, že konopí není od boha, ale od člověka (protože je přece prekurzor) a není porušeno náboženské právo členů sboru na oslavu, modlitbu, díkůvzdání nebo export a import modlitebních předmětů, protože tímto jednáním je zcela zásadně ohroženo duševní zdraví a právní jistoty českého justičního P A T N Á C T E R Á K A

 

Dokument
Cannabis War Is Over!

Zastavme nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě. Připravujeme dokument o nelehké situaci lidí léčících se pomocí konopí v ČR.


Manifest
Cannabis War Is Over!

Členové výzkumu Konopí je lék, členové iniciativy CANNABIS WAR IS OVER a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. zveřejnili dne 21. 3. 2018 k 10. výročí uvedení výzkumu Konopí je lék na ostravské konferenci KONOPEX 2018 manifest CANNABIS WAR IS OVER! If You want it.

Do současné doby získala kampaň desítky podporovatelů včetně zahraničních. Konečným cílem kampaně je zastavit nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě.

Své podpisy pod manifest můžete připojit on-line pomocí odkazu níže:.

Připojte se a podpořte manifest